Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Quang Trung khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Quang Trung khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 01/9/2020, HĐND xã Quang Trung khóa X, nhiệm kỳ 2016-2020 đã tổ chức kỳ họp thứ XI (kỳ họp chuyên đề). Tới dự có đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử xã Quang Trung và các ông (bà) đại biểu HĐND xã Quang Trung.

Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Quang Trung khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 01/9/2020, HĐND xã Quang Trung khóa X, nhiệm kỳ 2016-2020 đã tổ chức kỳ họp thứ XI (kỳ họp chuyên đề). Tới dự có đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử xã Quang Trung và các ông (bà) đại biểu HĐND xã Quang Trung.

Đăng lúc 24 ngày trước · 141 news.view

Kỳ họp thứ 10, HĐND phường Phú Sơn khóa II nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 15/7/2020 HĐND phường Phú Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự có đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Phú Sơn và các ông (bà) đại biểu HĐND phường Phú Sơn.

Đăng lúc 2 tháng trước · 289 news.view

HĐND phường Bắc Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11

Sáng ngày 14/7/2020, HĐND phường Bắc Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự có đồng chí Trình Hữu Thành - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Công an Thị xã; Các ông (bà) đại biểu HĐND phường Bắc Sơn.

Đăng lúc 2 tháng trước · 273 news.view

Các phường Đông Sơn và Ngọc Trạo tổ chức Kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

Vừa qua, các phường Đông Sơn và Ngọc Trạo đã tổ chức họp HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự có đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND của các đơn vị.

Đăng lúc 2 tháng trước · 297 news.view

HĐND phường Lam Sơn thông qua 6 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 10

Ngày 9/7/2020, HĐND phường Lam Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự có đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Lam Sơn và các ông (bà) đại biểu HĐND phường Lam Sơn.

Đăng lúc 2 tháng trước · 284 news.view

Kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 02/7/2020, tại Trung tâm Hội nghị -Nhà văn hóa thị xã, HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã 6 tháng đầu năm, bàn và quyết nghị các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND khai mạc kỳ họp.

Đăng lúc 2 tháng trước · 296 news.view

Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri phường Ba Đình.

Thực hiện Kế hoạch của HĐND thị xã về “Tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI”, sáng ngày 05/6/2020, tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Ba Đình gồm các ông (bà): Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Trịnh Quốc Đạt – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; Trần Thị Bình- Trưởng Văn phòng Công chứng Bỉm Sơn đã có buổi tiếp xúc với trên 100 cử tri phường Ba Đình.

Đăng lúc 3 tháng trước · 312 news.view

Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri xã Quang Trung trước kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Vừa qua, đồng chí Mai Đình Lâm- Phó Chủ tịch UBND Thị xã cùng các đại biểu HĐND thị xã được bầu tại đơn vị bầu cử xã Quang Trung đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Quang Trung trước kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa XI.

Đăng lúc 3 tháng trước · 288 news.view

Hội đồng nhân dân phường Bắc Sơn tổ chức kỳ họp bất thường.

Chiều ngày 04/6/2020, HĐND phường Bắc Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn lại chức danh Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Đăng lúc 3 tháng trước · 286 news.view

Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri phường Phú Sơn

Để chuẩn bị cho kỳ họp tứ 10, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 04/6/2020, Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị bầu cử phường Phú Sơn gồm các ông Phạm Văn Cương- Bí thư Đảng ủy phường Phú Sơn; Nguyễn Văn Mười (tức Đại đức Thích Tâm Chính) – Trụ trì Chùa Khánh Quang và ông Tạ Xuân Toàn – Chủ tịch HĐND phường Phú Sơn đã có buổi tiếp xúc với gần 90 đại biểu, đại diện cho cử tri phường Phú Sơn.

Đăng lúc 3 tháng trước · 256 news.view