Các phường Đông Sơn, Bắc Sơn và xã Hà Lan tổ chức Kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 30/07/2019 16:40:10

Vừa qua, các phường Đông Sơn, Bắc Sơn và và xã Hà Lan đã tổ chức họp HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự có đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND của các đơn vị.

* Dự kỳ họp thứ 7 HĐND phường Đông Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2012 có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó bí thư thường trực Thị ủy.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của phường đạt được một số kết quả khả quan. Tổng giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 227,3 tỷ đồng bằng 55,7% KH, tăng 21,4% so CK. Trong đó ngành công nghiệp – xây dựng ước đạt 68,1 tỷ đồng, tăng 22,7% so CK; ngày dịch vụ - thương mại đạt 133,54 tỷ đồng, tăng 20% so CK, ngành nông – lâm nghiệp đạt 25,66 tỷ đồng, tăng 25,1% so CK. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 9,7 tỷ đồng, tăng 166% so CK, tổng chi ngân sách ước thực hiện 9,1 tỷ đồng, tăng 181% so CK. Một số công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng như nhà hiệu bộ trường THCS Xi măng, đường giao thông nội đồng một số xóm trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, phường thành lập mới được 4 doanh nghiệp, một số doanh nghiệp trên địa bàn đang tiến hành mở rộng quy mô sản xuất… Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện. Chất lượng giáo dục ngày càng được củng cố và nâng cao; hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao được thực hiện hiệu quả; công tác an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2019, phường phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất địa bàn 180,55 tỷ đồng; tổng vốn đầu tưu phát triển 36 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên 4,1 tỷ đồng, tổng chi ngân sách trên 4,2 tỷ đồng; thành lập mới 8 doanh nghiệp; gia đình văn hóa 86,5%, gia đình thể thao 46,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%, hộ cận nghèo còn 1,64%.

* Tại kỳ họp thứ 7 HĐND phường Bắc Sơn khóa VI, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND phường báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, kinh tế của phường có bước phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt trên 1.020 tỷ đồng. Trong đó giá trị công nghiệp xây dựng ước đạt trên 754 tỷ đồng, tăng 17% so CK; dịch vụ - thương mại gần 246 tỷ đồng tăng 29% so CK; nông – lâm nghiệp ước đạt trên 20 tỷ đồng tăng 26% so CK. Thu ngân sách ước đạt trên 2,9 tỷ đồng đạt 49% thị xã giao, chi ngân sách ước đạt trên 2,8 tỷ đồng đạt 51% thị xã giao. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao. Công tác quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tựu an toàn xã hội trong các dịp lễ tết được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Trong thời gian tới, phường quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Cụ thể: tổng giá trị sản xuất kinh doanh phấn đấu đạt trên 1,072 tỷ đồng, hoàn thiện 2 hồ sơ xen cư đấu giá quyền sử dụng đất; Thu - chi ngân sách hoàn thành 100% Nghị quyết HĐND thị xã và phường giao; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

* Tại kỳ họp thứ 8, HĐND xã Hà Lan khóa XX, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo của BCH Đảng bộ và sự chủ động điều hành có trọng tâm của UBND xã, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đạt được một số kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt gần 75 tỷ đồng, tăng 6,69% so CK. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 255,82ha, bằng 49,57% KH, năng suất bình quân cây lúa vụ chiêm xuân 64,32 tạ/ha; công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi được quan tâm thực hiện; ngành dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển; một số ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng tiếp tục mở rộng quy mô. Xã đã quan tâm thực hiện Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn ATTP và nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Những tháng còn lại của năm 2019, xã phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 67 tỷ đồng, năng suất cây lúa vụ mùa 43,4 tạ/ha, bình quân thu nhập đầu người 40,58 triệu đồng/người/năm, giữ vững 4/4 làng văn hóa, 4/5 cơ quan văn hóa, hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp.
Tại các kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo và một số tờ trình liên quan của UBND phường, các ban HĐND và MTTQ các xã phường; nghe đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI; chất vấn và nghe trả lời chất vấn các đại biểu HĐND các xã phường.

Hà Nghĩa

Các phường Đông Sơn, Bắc Sơn và xã Hà Lan tổ chức Kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 30/07/2019 16:40:10 (GMT+7)

Vừa qua, các phường Đông Sơn, Bắc Sơn và và xã Hà Lan đã tổ chức họp HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự có đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND của các đơn vị.

* Dự kỳ họp thứ 7 HĐND phường Đông Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2012 có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó bí thư thường trực Thị ủy.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của phường đạt được một số kết quả khả quan. Tổng giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 227,3 tỷ đồng bằng 55,7% KH, tăng 21,4% so CK. Trong đó ngành công nghiệp – xây dựng ước đạt 68,1 tỷ đồng, tăng 22,7% so CK; ngày dịch vụ - thương mại đạt 133,54 tỷ đồng, tăng 20% so CK, ngành nông – lâm nghiệp đạt 25,66 tỷ đồng, tăng 25,1% so CK. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 9,7 tỷ đồng, tăng 166% so CK, tổng chi ngân sách ước thực hiện 9,1 tỷ đồng, tăng 181% so CK. Một số công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng như nhà hiệu bộ trường THCS Xi măng, đường giao thông nội đồng một số xóm trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, phường thành lập mới được 4 doanh nghiệp, một số doanh nghiệp trên địa bàn đang tiến hành mở rộng quy mô sản xuất… Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện. Chất lượng giáo dục ngày càng được củng cố và nâng cao; hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao được thực hiện hiệu quả; công tác an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2019, phường phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất địa bàn 180,55 tỷ đồng; tổng vốn đầu tưu phát triển 36 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên 4,1 tỷ đồng, tổng chi ngân sách trên 4,2 tỷ đồng; thành lập mới 8 doanh nghiệp; gia đình văn hóa 86,5%, gia đình thể thao 46,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%, hộ cận nghèo còn 1,64%.

* Tại kỳ họp thứ 7 HĐND phường Bắc Sơn khóa VI, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND phường báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, kinh tế của phường có bước phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt trên 1.020 tỷ đồng. Trong đó giá trị công nghiệp xây dựng ước đạt trên 754 tỷ đồng, tăng 17% so CK; dịch vụ - thương mại gần 246 tỷ đồng tăng 29% so CK; nông – lâm nghiệp ước đạt trên 20 tỷ đồng tăng 26% so CK. Thu ngân sách ước đạt trên 2,9 tỷ đồng đạt 49% thị xã giao, chi ngân sách ước đạt trên 2,8 tỷ đồng đạt 51% thị xã giao. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao. Công tác quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tựu an toàn xã hội trong các dịp lễ tết được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Trong thời gian tới, phường quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Cụ thể: tổng giá trị sản xuất kinh doanh phấn đấu đạt trên 1,072 tỷ đồng, hoàn thiện 2 hồ sơ xen cư đấu giá quyền sử dụng đất; Thu - chi ngân sách hoàn thành 100% Nghị quyết HĐND thị xã và phường giao; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

* Tại kỳ họp thứ 8, HĐND xã Hà Lan khóa XX, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo của BCH Đảng bộ và sự chủ động điều hành có trọng tâm của UBND xã, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đạt được một số kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt gần 75 tỷ đồng, tăng 6,69% so CK. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 255,82ha, bằng 49,57% KH, năng suất bình quân cây lúa vụ chiêm xuân 64,32 tạ/ha; công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi được quan tâm thực hiện; ngành dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển; một số ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng tiếp tục mở rộng quy mô. Xã đã quan tâm thực hiện Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn ATTP và nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Những tháng còn lại của năm 2019, xã phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 67 tỷ đồng, năng suất cây lúa vụ mùa 43,4 tạ/ha, bình quân thu nhập đầu người 40,58 triệu đồng/người/năm, giữ vững 4/4 làng văn hóa, 4/5 cơ quan văn hóa, hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp.
Tại các kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo và một số tờ trình liên quan của UBND phường, các ban HĐND và MTTQ các xã phường; nghe đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI; chất vấn và nghe trả lời chất vấn các đại biểu HĐND các xã phường.

Hà Nghĩa