Các phường Đông Sơn và Ngọc Trạo tổ chức Kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 10/07/2020 17:10:29

Vừa qua, các phường Đông Sơn và Ngọc Trạo đã tổ chức họp HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự có đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND của các đơn vị.

HDDong Son.jpg


* Dự kỳ họp thứ 3 HĐND phường Đông Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021 có đồng chí Trịnh Thị Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, phường Đông Sơn đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND phường đề ra. Tổng giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 303,3 tỷ đồng, trong đó ngành công nghiệp- xây dựng chiếm 33,4%; thương mại- dịch vụ chiếm 50,2%; nông – lâm nghiệp- thủy sản chiếm 16,4%. Tổng thu ngân sách đạt trên 6,635 tỷ đồng. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường được tăng cường, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng các công trình như: Hạ tầng khu dân cư phía Đông Nhà máy kem, phía Bắc Công ty Trường Thành, đường sau làng khu phố Đông Thôn, đường xóm Trường Sơn, hoàn thiện thi công san gạt mặt bằng vỉa hè phía Nam đường Hồ Nguyên Trừng, đường Lê Lợi... Cùng với đó, hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn phường được duy trì, an sinh xã hội được đảm bảo.

6 tháng cuối năm 2020, phường Đông Sơn đề ra 4 nhóm nhiệm vụ với 6 giải pháp để thực hiện. Trong đó: Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; Từng bức đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả; làm tốt công tác tư pháp, tiếp công dân; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

* Tại kỳ họp thứ 9, HĐND phường Ngọc Trạo khóa VIII, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Ngoc Trao.jpg
Sáu tháng đầu năm 2020 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 phát triển, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo đã hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch nhiều chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết HĐND phường đề ra. Trong đó ước thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020: 3,039 tỷ đồng đạt 65% kế hoạch năm thị xã giao, 45% kế hoạch năm HĐND phường giao; Ước chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020: 2,605 tỷ đồng đạt 55,9%kế hoạch năm thị xã giao, 32,7% kế hoạch năm HĐND phường giao. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học và THCS đạt 100% , mầm non trong độ tuổi chuyển cấp đạt 100% . Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Trong 6 tháng tiếp theo, cán bộ và nhân dân phường Ngọc Trạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau: Tổng thu ngân sách đạt 4,380 tỷ đồng, chi ngân sách đạt 4,216 tỷ đồng; Hoàn thành 100% các chỉ tiêu về thuế và phí theo kế hoạch thị xã giao; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5%; Gia đình văn hóa đạt trên 85%, gia đình thể thao đạt trên 52%; Xây dựng 8/8 khu phố đạt khu phố văn hóa.

Tại các kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo và một số tờ trình liên quan của UBND phường, các ban HĐND và MTTQ các xã phường; nghe đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI; chất vấn và nghe trả lời chất vấn các đại biểu HĐND các xã phường.

Thanh Dung

Các phường Đông Sơn và Ngọc Trạo tổ chức Kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 10/07/2020 17:10:29 (GMT+7)

Vừa qua, các phường Đông Sơn và Ngọc Trạo đã tổ chức họp HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự có đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND của các đơn vị.

HDDong Son.jpg


* Dự kỳ họp thứ 3 HĐND phường Đông Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021 có đồng chí Trịnh Thị Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, phường Đông Sơn đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND phường đề ra. Tổng giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 303,3 tỷ đồng, trong đó ngành công nghiệp- xây dựng chiếm 33,4%; thương mại- dịch vụ chiếm 50,2%; nông – lâm nghiệp- thủy sản chiếm 16,4%. Tổng thu ngân sách đạt trên 6,635 tỷ đồng. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường được tăng cường, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng các công trình như: Hạ tầng khu dân cư phía Đông Nhà máy kem, phía Bắc Công ty Trường Thành, đường sau làng khu phố Đông Thôn, đường xóm Trường Sơn, hoàn thiện thi công san gạt mặt bằng vỉa hè phía Nam đường Hồ Nguyên Trừng, đường Lê Lợi... Cùng với đó, hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn phường được duy trì, an sinh xã hội được đảm bảo.

6 tháng cuối năm 2020, phường Đông Sơn đề ra 4 nhóm nhiệm vụ với 6 giải pháp để thực hiện. Trong đó: Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; Từng bức đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả; làm tốt công tác tư pháp, tiếp công dân; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

* Tại kỳ họp thứ 9, HĐND phường Ngọc Trạo khóa VIII, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Ngoc Trao.jpg
Sáu tháng đầu năm 2020 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 phát triển, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo đã hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch nhiều chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết HĐND phường đề ra. Trong đó ước thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020: 3,039 tỷ đồng đạt 65% kế hoạch năm thị xã giao, 45% kế hoạch năm HĐND phường giao; Ước chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020: 2,605 tỷ đồng đạt 55,9%kế hoạch năm thị xã giao, 32,7% kế hoạch năm HĐND phường giao. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học và THCS đạt 100% , mầm non trong độ tuổi chuyển cấp đạt 100% . Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Trong 6 tháng tiếp theo, cán bộ và nhân dân phường Ngọc Trạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau: Tổng thu ngân sách đạt 4,380 tỷ đồng, chi ngân sách đạt 4,216 tỷ đồng; Hoàn thành 100% các chỉ tiêu về thuế và phí theo kế hoạch thị xã giao; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5%; Gia đình văn hóa đạt trên 85%, gia đình thể thao đạt trên 52%; Xây dựng 8/8 khu phố đạt khu phố văn hóa.

Tại các kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo và một số tờ trình liên quan của UBND phường, các ban HĐND và MTTQ các xã phường; nghe đại diện tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI; chất vấn và nghe trả lời chất vấn các đại biểu HĐND các xã phường.

Thanh Dung