HĐND phường Bắc Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11

Ngày 15/07/2020 07:22:42

Sáng ngày 14/7/2020, HĐND phường Bắc Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự có đồng chí Trình Hữu Thành - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Công an Thị xã; Các ông (bà) đại biểu HĐND phường Bắc Sơn.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đại diện Thường trực HĐND, UBND phường trình bày các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết HĐND về thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND phường; Thông báo của UB. MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đồng chí Trình Hữu Thành - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Công an Thị xã, đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Bắc Sơn thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa XI; đồng thời, tham gia thảo luận, chất vấn và nghe trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND phường.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, các hộ gia đình trên địa bàn Phường khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh đa dạng hóa các ngành nghề như: kinh doanh cây, đá cảnh và bán hoa quả, phát triển nghề cơ khí, dịch vụ vận tải và một số ngành nghề khác. Tăng cường chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng; Trồng mới và chăm sóc tốt các loại cây ăn quả và hoa màu như dứa, nhãn, vải, na, ngô, khoai. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 2,949 tỷ đồng, đạt 48% so với thị xã giao, đạt 34% phường giao; Chi ngân sách ước đạt 2,907 tỷ đồng, đạt 47% so với thị xã giao, đạt 34% so với HĐND phường giao. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân, tiêm phòng cho trẻ theo định kỳ đúng và đảm bảo an toàn. Quốc phòng – An ninh được giữ vững.

Trong thời gian tới, phường Bắc Sơn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của năm 2020 đã đề ra, như: Phấn đấu đạt 100% Nghị quyết HĐND Thị xã và phường giao; Vận động các hộ sản xuất kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp mới theo chỉ tiêu Thị xã giao; Đôn đốc hoàn chỉnh hồ sơ, hoàn thiện các công trình xây dựng đang thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và đầu tư xây dựng đường, cổng phụ, tường rào trường THCS đảm bảo an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh; Nhận và cấp đầy đủ các chế độ cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục giữ vững chuẩn y tế mức độ 2.

Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu HĐND phường đã nhất trí biểu quyết thông qua 4 dự thảo Nghị quyết.

Thanh Dung

HĐND phường Bắc Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11

Đăng lúc: 15/07/2020 07:22:42 (GMT+7)

Sáng ngày 14/7/2020, HĐND phường Bắc Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự có đồng chí Trình Hữu Thành - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Công an Thị xã; Các ông (bà) đại biểu HĐND phường Bắc Sơn.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đại diện Thường trực HĐND, UBND phường trình bày các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết HĐND về thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND phường; Thông báo của UB. MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đồng chí Trình Hữu Thành - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Công an Thị xã, đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Bắc Sơn thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa XI; đồng thời, tham gia thảo luận, chất vấn và nghe trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND phường.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, các hộ gia đình trên địa bàn Phường khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh đa dạng hóa các ngành nghề như: kinh doanh cây, đá cảnh và bán hoa quả, phát triển nghề cơ khí, dịch vụ vận tải và một số ngành nghề khác. Tăng cường chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng; Trồng mới và chăm sóc tốt các loại cây ăn quả và hoa màu như dứa, nhãn, vải, na, ngô, khoai. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 2,949 tỷ đồng, đạt 48% so với thị xã giao, đạt 34% phường giao; Chi ngân sách ước đạt 2,907 tỷ đồng, đạt 47% so với thị xã giao, đạt 34% so với HĐND phường giao. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân, tiêm phòng cho trẻ theo định kỳ đúng và đảm bảo an toàn. Quốc phòng – An ninh được giữ vững.

Trong thời gian tới, phường Bắc Sơn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của năm 2020 đã đề ra, như: Phấn đấu đạt 100% Nghị quyết HĐND Thị xã và phường giao; Vận động các hộ sản xuất kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp mới theo chỉ tiêu Thị xã giao; Đôn đốc hoàn chỉnh hồ sơ, hoàn thiện các công trình xây dựng đang thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và đầu tư xây dựng đường, cổng phụ, tường rào trường THCS đảm bảo an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh; Nhận và cấp đầy đủ các chế độ cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục giữ vững chuẩn y tế mức độ 2.

Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu HĐND phường đã nhất trí biểu quyết thông qua 4 dự thảo Nghị quyết.

Thanh Dung