HĐND phường Lam Sơn tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 31/03/2021 22:05:17

Sáng ngày 30/3/2021, HĐND phường Lam Sơn khóa VIII đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có các đồng chí: Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Lam Sơn.

HDLS.JPG


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND, HĐND phường thông qua các báo cáo: Tổng kết hoạt động của UBND phường, nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường Lam Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghe đại diện UB.MTTQ phường Thông báo về tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND phườngLam Sơn tổ chức 11 kỳ họp, trong đó 1 kỳ họp bất thường; ban hành 42 Nghị quyết quyết định nhiều chủ trương, biện pháp để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND phường với Tổ đại biểu HĐND Thị xã duy trì thường xuyên, có hiệu quả thông qua việc tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và kịp thời chuyển những phản ánh, kiến nghị đến các các cơ quan, đơn vị để giải quyết theo thẩm quyền. UBND phường thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, thu ngân sách, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, vệ sinh môi trường, đảm bảo an sinh xã hội... Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Từng bước thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; Tổ chức tốt chương trình tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định…, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng phường Lam Sơn ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị ghi nhận, biểu dương những thành tích HĐND phường Lam Sơn đạt được trong nhiệm kỳ 2016 – 2021; Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, hoạt động của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới, hiệu quả; các đại biểu HĐND phường đã hoạt động tích cực, trách nhiệm. Đồng chí đề nghị HĐND, UBND phường bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển phường mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND phường Lam Sơn đã khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nguyễn Tới

HĐND phường Lam Sơn tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 31/03/2021 22:05:17 (GMT+7)

Sáng ngày 30/3/2021, HĐND phường Lam Sơn khóa VIII đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có các đồng chí: Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Lam Sơn.

HDLS.JPG


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND, HĐND phường thông qua các báo cáo: Tổng kết hoạt động của UBND phường, nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường Lam Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghe đại diện UB.MTTQ phường Thông báo về tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND phườngLam Sơn tổ chức 11 kỳ họp, trong đó 1 kỳ họp bất thường; ban hành 42 Nghị quyết quyết định nhiều chủ trương, biện pháp để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND phường với Tổ đại biểu HĐND Thị xã duy trì thường xuyên, có hiệu quả thông qua việc tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và kịp thời chuyển những phản ánh, kiến nghị đến các các cơ quan, đơn vị để giải quyết theo thẩm quyền. UBND phường thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, thu ngân sách, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, vệ sinh môi trường, đảm bảo an sinh xã hội... Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Từng bước thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; Tổ chức tốt chương trình tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định…, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng phường Lam Sơn ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị ghi nhận, biểu dương những thành tích HĐND phường Lam Sơn đạt được trong nhiệm kỳ 2016 – 2021; Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, hoạt động của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới, hiệu quả; các đại biểu HĐND phường đã hoạt động tích cực, trách nhiệm. Đồng chí đề nghị HĐND, UBND phường bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển phường mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND phường Lam Sơn đã khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nguyễn Tới

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC