Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3883
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7921
Tháng này:
26596
Tất cả:
1786501

Hội đồng nhân dân phường Ba Đình khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 29/07/2019 18:18:00

Hội đồng nhân dân phường Ba Đình khóa VIII vừa tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có các đồng chí trong tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu cử tại phường; Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UB.MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể và đại biểu HĐND phường khóa VIII.

HDBD.jpg


6 tháng đầu năm 2019, UBND phường Ba Đình đã tập trung điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo được quan tâm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kỷ cương kỷ luật hành chính được nâng cao, nổi bật đó là: Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 3,6 tỷ đồng, bằng 62,3% KH; triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xóa bỏ các điểm bán hàng tự phát; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tiêm chủng mở rộng cho các cháu trong độ tuổi, phụ nữ mang thai được duy trì và nâng cao chất lượng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phường Ba Đình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh – dịch vụ; phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng thế mạnh. Tập trung thực hiện xã hội hóa chỉnh trang đô thị, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng; nâng cao chất lượng văn hóa – xã hội cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vưng ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Một số chỉ tiêu chính được đề ra như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng/năm; Thành lập trên 27 doanh nghiệp; Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,5%; phấn đấu 93% trở lên hộ gia đình đạt gia đình văn hóa…

Hoạt động của thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND phường 6 tháng đầu năm 2019 đã có nhiều cố gắng tích cực hoạt động và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được quan tâm thực hiện đúng quy định. Hoạt động giám sát đã có những cải tiến và chuyển biến, việc theo dõi giải quyết các kiến nghị sau giám sát được Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND phường quan tâm. Công tác theo dõi, đôn đốc UBND phường giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện thường xuyên.

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã được nghe một số văn bản quan trọng khác. Các đại biểu HĐND phường Ba Đình đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 8 HĐND phường Ba Đình khóa VIII nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thành công tốt đẹp đảm bảo nội dung, chương trình đề ra.

Nguyễn Tới

Hội đồng nhân dân phường Ba Đình khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 29/07/2019 18:18:00 (GMT+7)

Hội đồng nhân dân phường Ba Đình khóa VIII vừa tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có các đồng chí trong tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu cử tại phường; Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UB.MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể và đại biểu HĐND phường khóa VIII.

HDBD.jpg


6 tháng đầu năm 2019, UBND phường Ba Đình đã tập trung điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo được quan tâm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kỷ cương kỷ luật hành chính được nâng cao, nổi bật đó là: Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 3,6 tỷ đồng, bằng 62,3% KH; triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xóa bỏ các điểm bán hàng tự phát; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tiêm chủng mở rộng cho các cháu trong độ tuổi, phụ nữ mang thai được duy trì và nâng cao chất lượng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phường Ba Đình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh – dịch vụ; phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng thế mạnh. Tập trung thực hiện xã hội hóa chỉnh trang đô thị, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng; nâng cao chất lượng văn hóa – xã hội cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vưng ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Một số chỉ tiêu chính được đề ra như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng/năm; Thành lập trên 27 doanh nghiệp; Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,5%; phấn đấu 93% trở lên hộ gia đình đạt gia đình văn hóa…

Hoạt động của thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND phường 6 tháng đầu năm 2019 đã có nhiều cố gắng tích cực hoạt động và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được quan tâm thực hiện đúng quy định. Hoạt động giám sát đã có những cải tiến và chuyển biến, việc theo dõi giải quyết các kiến nghị sau giám sát được Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND phường quan tâm. Công tác theo dõi, đôn đốc UBND phường giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện thường xuyên.

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã được nghe một số văn bản quan trọng khác. Các đại biểu HĐND phường Ba Đình đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 8 HĐND phường Ba Đình khóa VIII nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thành công tốt đẹp đảm bảo nội dung, chương trình đề ra.

Nguyễn Tới