Hội đồng nhân dân phường Ba Đình tổ chức Kỳ họp thứ 13, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 29/12/2020 17:34:03

Sáng ngày 29/12/2020, Hội đồng nhân dân phường Ba Đình đã tổ chức Kỳ họp thứ 13, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Chiến - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy và các đại biểu HĐND phường.

HD Ba Dinh.jpg


Tại Kỳ họp các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn chung do diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Phường Ba Đình đã có nhiều cố gắng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 1.402,2 tỷ đồng. Trong đó Công nghiệp – Xây dựng đạt 751,935 tỷ đồng, chiếm 53,62%; Thương mại – Dịch vụ đạt 642,961 tỷ đồng chiếm 45,85%; giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp xuống 7,292 tỷ đồng còn 0,53%; thu nhập bình quân đầu người 85 triệu đồng/người/năm. Trong năm phường thành lập mới được 28 doanh nghiệp, vượt chỉ tiêu thị xã giao. Tổng thu ngân sách đạt trên 8,3 tỷ đồng, vượt 29% KH thị xã giao; tổng chi ngân sách đạt gần 7,5 tỷ đồng, vượt 16% KH thị xã giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Năm 2021, Phường đặt ra mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, tiềm năng thế mạnh, tăng cường công tác chỉnh trang đô thị và quản lý quy hoạch. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu: Tổng giá trị sản xuất đạt gần 1.600 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 86 triệu đồng/người/năm; thu và chi ngân sách trên 8,5 tỷ đồng; duy trì giữ vững 10/10 khu phố đạt khu phố văn hóa; phấn đấu công nhận 1 khu phố kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,2%, cận nghèo dưới 1%.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các báo cáo và tờ trình liên quan của UBND, các ban HĐND, MTTQ phường và biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Hà Nghĩa

Hội đồng nhân dân phường Ba Đình tổ chức Kỳ họp thứ 13, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 29/12/2020 17:34:03 (GMT+7)

Sáng ngày 29/12/2020, Hội đồng nhân dân phường Ba Đình đã tổ chức Kỳ họp thứ 13, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Chiến - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy và các đại biểu HĐND phường.

HD Ba Dinh.jpg


Tại Kỳ họp các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn chung do diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Phường Ba Đình đã có nhiều cố gắng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 1.402,2 tỷ đồng. Trong đó Công nghiệp – Xây dựng đạt 751,935 tỷ đồng, chiếm 53,62%; Thương mại – Dịch vụ đạt 642,961 tỷ đồng chiếm 45,85%; giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp xuống 7,292 tỷ đồng còn 0,53%; thu nhập bình quân đầu người 85 triệu đồng/người/năm. Trong năm phường thành lập mới được 28 doanh nghiệp, vượt chỉ tiêu thị xã giao. Tổng thu ngân sách đạt trên 8,3 tỷ đồng, vượt 29% KH thị xã giao; tổng chi ngân sách đạt gần 7,5 tỷ đồng, vượt 16% KH thị xã giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Năm 2021, Phường đặt ra mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, tiềm năng thế mạnh, tăng cường công tác chỉnh trang đô thị và quản lý quy hoạch. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu: Tổng giá trị sản xuất đạt gần 1.600 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 86 triệu đồng/người/năm; thu và chi ngân sách trên 8,5 tỷ đồng; duy trì giữ vững 10/10 khu phố đạt khu phố văn hóa; phấn đấu công nhận 1 khu phố kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,2%, cận nghèo dưới 1%.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các báo cáo và tờ trình liên quan của UBND, các ban HĐND, MTTQ phường và biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Hà Nghĩa