Hội đồng nhân dân phường Đông Sơn tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 30/03/2021 17:11:50

Chiều ngày 25/3/2021, HĐND phường Đông Sơn Khóa I, tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm tổng kết hoạt động của HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Lê Văn Tuấn – Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã cùng các đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Đông Sơn.

HDND PDS2.jpg


Phường Đông Sơn được thành lập ngày 01/12/2019 theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, theo đó nhập toàn bộ diện tích đất tự nhiên và dân số của xã Hà Lan vào phường Đông Sơn. Sau sáp nhập, số lượng đại biểu HĐND phường Đông Sơn khóa I gồm 46 đại biểu. Nhiệm kỳ 2016-2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND phường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, khẳng định rõ HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; HĐND đã tích cực hoạt động cùng UBND phường, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong cả nhiệm kỳ, HĐND phường đã ban hành 102 Nghị quyết, trong đó có 61 Nghị quyết về tổ chức thực hiện nhiệm vụ của HĐND phường và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, thu ngân sách địa phương; 04 Nghị quyết chuyên đề và 37 Nghị quyết về bầu cử, miễn nhiệm và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt hàng năm theo quy định. Công tác tổ chức kỳ họp, các hội nghị tiếp xúc cử tri đúng quy định, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có hiệu quả, chất lượng, làm rõ được trách nhiệm giải quyết của cơ quan, cá nhân trong việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, HĐND phường đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND các cấp, góp phần vào sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng của địa phương.

Trong chương trình kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND phường đã báo cáo tổng kết hoạt động của UBND phường Đông Sơn nhiệm kỳ 2016-2021; Chủ tịch Ủy ban.MTTQ báo cáo tổng kết công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Đông Sơn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả HĐND phường Đông Sơn đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí đề nghị HĐND phường bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển phường mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần tiếp thu bài học kinh nghiệm đã đúc rút để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND phường. Trước mắt, Đảng ủy, HĐND, UBND phường cần chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điểu kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thanh Tùng cùng các đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Đông Sơn đã tặng Tranh Trống đồng Đông Sơn cho HĐND phường Đông Sơn khóa I.

Cũng tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn đã khen thưởng 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nguyễn Tới

Hội đồng nhân dân phường Đông Sơn tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 30/03/2021 17:11:50 (GMT+7)

Chiều ngày 25/3/2021, HĐND phường Đông Sơn Khóa I, tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm tổng kết hoạt động của HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Lê Văn Tuấn – Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã cùng các đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Đông Sơn.

HDND PDS2.jpg


Phường Đông Sơn được thành lập ngày 01/12/2019 theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, theo đó nhập toàn bộ diện tích đất tự nhiên và dân số của xã Hà Lan vào phường Đông Sơn. Sau sáp nhập, số lượng đại biểu HĐND phường Đông Sơn khóa I gồm 46 đại biểu. Nhiệm kỳ 2016-2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND phường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, khẳng định rõ HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; HĐND đã tích cực hoạt động cùng UBND phường, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong cả nhiệm kỳ, HĐND phường đã ban hành 102 Nghị quyết, trong đó có 61 Nghị quyết về tổ chức thực hiện nhiệm vụ của HĐND phường và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, thu ngân sách địa phương; 04 Nghị quyết chuyên đề và 37 Nghị quyết về bầu cử, miễn nhiệm và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt hàng năm theo quy định. Công tác tổ chức kỳ họp, các hội nghị tiếp xúc cử tri đúng quy định, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có hiệu quả, chất lượng, làm rõ được trách nhiệm giải quyết của cơ quan, cá nhân trong việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, HĐND phường đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND các cấp, góp phần vào sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng của địa phương.

Trong chương trình kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND phường đã báo cáo tổng kết hoạt động của UBND phường Đông Sơn nhiệm kỳ 2016-2021; Chủ tịch Ủy ban.MTTQ báo cáo tổng kết công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Đông Sơn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả HĐND phường Đông Sơn đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí đề nghị HĐND phường bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển phường mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần tiếp thu bài học kinh nghiệm đã đúc rút để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND phường. Trước mắt, Đảng ủy, HĐND, UBND phường cần chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điểu kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thanh Tùng cùng các đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử phường Đông Sơn đã tặng Tranh Trống đồng Đông Sơn cho HĐND phường Đông Sơn khóa I.

Cũng tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn đã khen thưởng 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nguyễn Tới

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC