Hội đồng nhân dân phường Phú Sơn tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 03/04/2021 08:20:58

Chiều ngày 31/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Phú Sơn đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tới dự có đồng chí Trịnh Quốc Đạt – Phó Chủ tịch UBND Thị xã, các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường.

HDND Phu Son tong ket nhiem ky.jpg


Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Phú Sơn trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, HĐND phường Phú Sơn đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ là cơ quan đại diện của nhân dân và là cơ quan luyền lực quyết định, giám sát việc thực hiện những vấn đề quan trọng của địa phương về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong nhiệm kỳ, HĐND phường đã tổ chức thành công 10 kỳ họp chuyên đề và 1 kỳ họp bất thường; ban hành 44 Nghị quyết ở các lĩnh vực; tổ chức 30 cuộc giám sát về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND phường về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những vấn đề mà cử tri có ý kiến, kiến nghị. Cũng trong nhiệm kỳ qua, UBND phường đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Hoạt động của UBND phường đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy chế làm việc, đề cao vai trò trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến tiến bộ, xác định công việc có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế. Công tác Mặt trận được tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng. Qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng bộ máy chính quyền của dân, do dân và vì dân ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Nhân dịp này, UBND phường đã khen thưởng cho 5 tập thể và 9 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hà Nghĩa

Hội đồng nhân dân phường Phú Sơn tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 03/04/2021 08:20:58 (GMT+7)

Chiều ngày 31/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Phú Sơn đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tới dự có đồng chí Trịnh Quốc Đạt – Phó Chủ tịch UBND Thị xã, các đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường.

HDND Phu Son tong ket nhiem ky.jpg


Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Phú Sơn trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, HĐND phường Phú Sơn đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ là cơ quan đại diện của nhân dân và là cơ quan luyền lực quyết định, giám sát việc thực hiện những vấn đề quan trọng của địa phương về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong nhiệm kỳ, HĐND phường đã tổ chức thành công 10 kỳ họp chuyên đề và 1 kỳ họp bất thường; ban hành 44 Nghị quyết ở các lĩnh vực; tổ chức 30 cuộc giám sát về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND phường về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những vấn đề mà cử tri có ý kiến, kiến nghị. Cũng trong nhiệm kỳ qua, UBND phường đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Hoạt động của UBND phường đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy chế làm việc, đề cao vai trò trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến tiến bộ, xác định công việc có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế. Công tác Mặt trận được tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng. Qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng bộ máy chính quyền của dân, do dân và vì dân ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Nhân dịp này, UBND phường đã khen thưởng cho 5 tập thể và 9 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hà Nghĩa

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC