Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3902
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7940
Tháng này:
26615
Tất cả:
1786520

Hội đồng nhân dân Thị xã Bỉm Sơn nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của cử tri Thị xã

Ngày 17/01/2020 17:11:57

Năm 2019 là năm thứ tư hoạt động của HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Với vai trò là cơ quan dân cử, HĐND Thị xã Bỉm Sơn đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm qua.


Trong năm 2019, Thường trực HĐND Thị xã đã chuẩn bị và tổ chức thành công 03 kỳ họp (trong đó có 02 kỳ họp thường kỳ và 01 kỳ họp bất thường), ban hành 14 Nghị quyết. Để các kỳ họp diễn ra đạt kết quả cao, Thường trực HĐND Thị xã đã phối hợp chặt chẽ với UBND Thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị xã Bỉm Sơn và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung đáp ứng yêu cầu, đúng quy định của pháp luật. Nội dung kỳ họp được thống nhất trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Thị ủy và nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những vấn đề quan trọng được cử tri và nhân dân trên địa bàn Thị xã quan tâm.

Các nội dung trình kỳ họp được UBND Thị xã và các cơ quan liên quan chuẩn bị khá chu đáo, cơ bản đáp ứng về nội dung và đảm bảo thời gian. Các Ban của HĐND Thị xã đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo nghị quyết... Để đảm bảo tính toàn diện, hệ thống của các nội dung thẩm tra, các Ban của HĐND Thị xã đã tích cực tổ chức khảo sát thực tế về những vấn đề sẽ thẩm tra. Do vậy, chất lượng báo cáo thẩm tra được nâng lên, thể hiện rõ quan điểm, tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin để đại biểu thảo luận, quyết định.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp, thảo luận tích cực đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Kỳ họp thường kỳ đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp để thông qua đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, được đại biểu thống nhất cao. Công tác giao chỉ tiêu kinh tế, xã hội và phân bổ ngân sách được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian luật định. Năm 2019, Thường trực HĐND Thị xã, các Ban HĐND Thị xã đã chủ động, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp chặt chẽ với UBND Thị xã, Ủy ban MTTQ Thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Thường trực HĐND Thị xã đã cùng với UBND Thị xã cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND. Vì vậy mà năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND Thị xã giao đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra.

Bên cạnh việc tổ chức tốt các kỳ họp, HĐND Thị xã cũng tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết và thi hành pháp luật; không ngừng đổi mới để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Thực hiện Nghị quyết số: 40/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐNDThị xã về chương trình giám sát của HĐND năm 2019,Thường trực HĐND và 2 Ban của HĐND Thị xã đã tổ chức thực hiện giám sát theo kế hoạch đề ra. Theo đó, trong năm 2019, Thường trực HĐND Thị xã đã tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề với 3 nội dung: Giám sát tình hình thực hiện và hoàn trả mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước (nguồn WB) trên địa bàn Thị xã; Giám sát công tác quản lý và hoạt động hành nghề y dược tại Bệnh viện đa khoa ACA, nhà thuốc Thanh Bình, phòng khám Hà Thanh, phòng khám Hồng Phát. Ban Pháp chế thực hiện 02 cuộc giám sát chuyên đề: Giám sát công tác quản lý và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng tại phường Phú Sơn và phường Ngọc Trạo; Giám sát thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Công an Thị xã. Ban Kinh tế - Xã hội tiến hành giám sát 07 đơn vị về việc thực hiện các chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội tại UBND các phường: Ba Đình, Lam Sơn, Đông Sơn, Bắc Sơn và phòng Lao động – Thương binh & Xã hội; Giám sát việc thực hiện các dự án khu xen cư tại xã Hà Lan và phường Phú Sơn. Phương thức giám sát tiếp tục đổi mới, kết hợp giữa giám sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo của các đơn vị để tổng hợp đánh giá toàn diện và sát thực. Thông qua các cuộc giám sát, Thường trực HĐND, các BanHĐND Thị xã đánh giá sát hơn về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND, việc thi hành pháp luật của cơ quan Nhà nước ở địa phương và cơ sở; đồng thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý giúp công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Đến nay, đa số kiến nghị được UBND Thị xã và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được phối hợp thực hiện đạt kết quả tốt. Trong năm 2019, Thường trực HĐND Thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức 19 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó có 01 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 02 cuộc tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh và 16 cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Thị xã, thu hút được 2.352 cử tri tham dự. Không khí tiếp xúc diễn ra dân chủ, thẳng thắn. Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu đã báo cáo với cử tri tình hình kinh tế - xã hội của Thị xã; nội dung dự kiến, kết quả các kỳ họp của HĐND Thị xã và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan. Đồng thời, đại diện các phòng chuyên môn, lãnh đạo chính quyền cơ sở được bố trí tham gia tiếp xúc giải thích, trả lời trực tiếp cho cử tri rõ đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri. Qua các đợt tiếp xúc, đã chỉ đạo rà soát 126 ý kiến kiến nghị của cử tri đã được chuyển đến UBND Thị xã và các ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cùng với các hoạt động trên, trong năm 2019, HĐND Thị xã đã nỗ lực trong công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thường trực HĐND đã tiếp 55 lượt người, 38 vụ việc phản ánh, kiến nghị; Tiếp nhận và 12 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Thường trực HĐND Thị xã đã chỉ đạo, phối hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo thời hạn quy định. Qua theo dõi của Thường trực HĐND Thị xã, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ. UBND Thị xã và các phòng, ban, đơn vị có liên quan đã tích cực giải quyết, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

Có thể nói, Thường trực, hai Ban của HĐND Thị xã và các đại biểu HĐND Thị xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chương trình công tác trọng tâm, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo quy định pháp luật. Hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND Thị xã tiếp tục được nâng lên thông qua việc nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng hoạt động của Thường trực, hai Ban HĐND và mỗi đại biểu HĐND Thị xã không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị thế của đại biểu HĐND, xứng đáng với niềm tin của cử tri Thị xã Bỉm Sơn.
Hoàng Hùng

Hội đồng nhân dân Thị xã Bỉm Sơn nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của cử tri Thị xã

Đăng lúc: 17/01/2020 17:11:57 (GMT+7)

Năm 2019 là năm thứ tư hoạt động của HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Với vai trò là cơ quan dân cử, HĐND Thị xã Bỉm Sơn đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm qua.


Trong năm 2019, Thường trực HĐND Thị xã đã chuẩn bị và tổ chức thành công 03 kỳ họp (trong đó có 02 kỳ họp thường kỳ và 01 kỳ họp bất thường), ban hành 14 Nghị quyết. Để các kỳ họp diễn ra đạt kết quả cao, Thường trực HĐND Thị xã đã phối hợp chặt chẽ với UBND Thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị xã Bỉm Sơn và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung đáp ứng yêu cầu, đúng quy định của pháp luật. Nội dung kỳ họp được thống nhất trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Thị ủy và nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những vấn đề quan trọng được cử tri và nhân dân trên địa bàn Thị xã quan tâm.

Các nội dung trình kỳ họp được UBND Thị xã và các cơ quan liên quan chuẩn bị khá chu đáo, cơ bản đáp ứng về nội dung và đảm bảo thời gian. Các Ban của HĐND Thị xã đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo nghị quyết... Để đảm bảo tính toàn diện, hệ thống của các nội dung thẩm tra, các Ban của HĐND Thị xã đã tích cực tổ chức khảo sát thực tế về những vấn đề sẽ thẩm tra. Do vậy, chất lượng báo cáo thẩm tra được nâng lên, thể hiện rõ quan điểm, tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin để đại biểu thảo luận, quyết định.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp, thảo luận tích cực đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Kỳ họp thường kỳ đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp để thông qua đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, được đại biểu thống nhất cao. Công tác giao chỉ tiêu kinh tế, xã hội và phân bổ ngân sách được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian luật định. Năm 2019, Thường trực HĐND Thị xã, các Ban HĐND Thị xã đã chủ động, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp chặt chẽ với UBND Thị xã, Ủy ban MTTQ Thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Thường trực HĐND Thị xã đã cùng với UBND Thị xã cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND. Vì vậy mà năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND Thị xã giao đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra.

Bên cạnh việc tổ chức tốt các kỳ họp, HĐND Thị xã cũng tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết và thi hành pháp luật; không ngừng đổi mới để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Thực hiện Nghị quyết số: 40/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐNDThị xã về chương trình giám sát của HĐND năm 2019,Thường trực HĐND và 2 Ban của HĐND Thị xã đã tổ chức thực hiện giám sát theo kế hoạch đề ra. Theo đó, trong năm 2019, Thường trực HĐND Thị xã đã tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề với 3 nội dung: Giám sát tình hình thực hiện và hoàn trả mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước (nguồn WB) trên địa bàn Thị xã; Giám sát công tác quản lý và hoạt động hành nghề y dược tại Bệnh viện đa khoa ACA, nhà thuốc Thanh Bình, phòng khám Hà Thanh, phòng khám Hồng Phát. Ban Pháp chế thực hiện 02 cuộc giám sát chuyên đề: Giám sát công tác quản lý và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng tại phường Phú Sơn và phường Ngọc Trạo; Giám sát thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Công an Thị xã. Ban Kinh tế - Xã hội tiến hành giám sát 07 đơn vị về việc thực hiện các chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội tại UBND các phường: Ba Đình, Lam Sơn, Đông Sơn, Bắc Sơn và phòng Lao động – Thương binh & Xã hội; Giám sát việc thực hiện các dự án khu xen cư tại xã Hà Lan và phường Phú Sơn. Phương thức giám sát tiếp tục đổi mới, kết hợp giữa giám sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo của các đơn vị để tổng hợp đánh giá toàn diện và sát thực. Thông qua các cuộc giám sát, Thường trực HĐND, các BanHĐND Thị xã đánh giá sát hơn về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND, việc thi hành pháp luật của cơ quan Nhà nước ở địa phương và cơ sở; đồng thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý giúp công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Đến nay, đa số kiến nghị được UBND Thị xã và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được phối hợp thực hiện đạt kết quả tốt. Trong năm 2019, Thường trực HĐND Thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức 19 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó có 01 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 02 cuộc tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh và 16 cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Thị xã, thu hút được 2.352 cử tri tham dự. Không khí tiếp xúc diễn ra dân chủ, thẳng thắn. Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu đã báo cáo với cử tri tình hình kinh tế - xã hội của Thị xã; nội dung dự kiến, kết quả các kỳ họp của HĐND Thị xã và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan. Đồng thời, đại diện các phòng chuyên môn, lãnh đạo chính quyền cơ sở được bố trí tham gia tiếp xúc giải thích, trả lời trực tiếp cho cử tri rõ đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri. Qua các đợt tiếp xúc, đã chỉ đạo rà soát 126 ý kiến kiến nghị của cử tri đã được chuyển đến UBND Thị xã và các ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cùng với các hoạt động trên, trong năm 2019, HĐND Thị xã đã nỗ lực trong công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thường trực HĐND đã tiếp 55 lượt người, 38 vụ việc phản ánh, kiến nghị; Tiếp nhận và 12 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Thường trực HĐND Thị xã đã chỉ đạo, phối hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo thời hạn quy định. Qua theo dõi của Thường trực HĐND Thị xã, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ. UBND Thị xã và các phòng, ban, đơn vị có liên quan đã tích cực giải quyết, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

Có thể nói, Thường trực, hai Ban của HĐND Thị xã và các đại biểu HĐND Thị xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chương trình công tác trọng tâm, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo quy định pháp luật. Hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND Thị xã tiếp tục được nâng lên thông qua việc nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng hoạt động của Thường trực, hai Ban HĐND và mỗi đại biểu HĐND Thị xã không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị thế của đại biểu HĐND, xứng đáng với niềm tin của cử tri Thị xã Bỉm Sơn.
Hoàng Hùng