Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
4006
Hôm qua:
4038
Tuần này:
8044
Tháng này:
26719
Tất cả:
1786624

Hội đồng nhân dân xã Quang Trung tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 31/12/2019 10:28:38

Ngày 30/12/2019, HĐND xã Quang Trung đã tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí đại biểu HĐND thị xã ứng cử tại địa bàn xã Quang Trung; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Xã, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của Xã; Bí thư - Trưởng các thôn và đại biểu HĐND xã Quang Trung.

Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 của UBND xã. Báo cáo nêu rõ: Năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Xã luôn ổn định và phát triển, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn cả năm đạt 392,3 tỷ đồng, bằng 106,7% so với kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ;Tổng thu ngân sách ước đạt trên 16 tỷ đồng, bằng 221% kế hoạch thị xã giao, tăng 7,9% so với cùng kỳ; Tổng chi ngân sách ước thực hiện trên 14 tỷ đồng, bằng 157% kế hoạch thị xã giao, tăng 22,2% so với cùng kỳ; Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp cả năm đạt 370,59 ha, bằng 100% kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 3.800 tấn, bằng 171% kế hoạch; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/người/năm, tăng 18,86% so với năm 2018… Trong năm, Xã đã tăng cường công tác quản lý đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, công tác văn hoá, y tế được quan tâm đầu tư và phát triển, chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học được duy trì và đạt chất lượng cao; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, đời sống của nhân dân cơ bản được ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,08%; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quân sự - quốc phòng địa phương được giữ vững; Xã được UBND tỉnh công nhận Xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Qua báo cáo cho thấy: năm 2019 hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban, các tổ, các đại biểu HĐND xã đã duy trì thường xuyên và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng quy định; công tác chuẩn bị cho các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri với đoàn Đại biểu HĐND các cấp được chuẩn bị chu đáo; các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo kịp thời, đạt chất lượng…

Năm 2020, xã Quang Trung tiếp tục tập trung, nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu và chi ngân sách theo kế hoạch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thông tin, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ... HĐND Xã tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri…

Cũng tại kỳ họp UB.MTTQ xã cũng đã thông qua báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiếm nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 8 – HĐND xã khóa X; đồng thời UBND xã cũng đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2019, dự toán thu chi ngân sách xã năm 2020….Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác…

Kỳ họp lần này các đại biểu HĐND xã đã tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND xã Quang Trung, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 8 HĐND xã Quang Trung khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thông qua 8 dự thảo Nghị quyết quan trọng, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra.
Hoàng Hùng

Hội đồng nhân dân xã Quang Trung tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 31/12/2019 10:28:38 (GMT+7)

Ngày 30/12/2019, HĐND xã Quang Trung đã tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí đại biểu HĐND thị xã ứng cử tại địa bàn xã Quang Trung; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Xã, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của Xã; Bí thư - Trưởng các thôn và đại biểu HĐND xã Quang Trung.

Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 của UBND xã. Báo cáo nêu rõ: Năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Xã luôn ổn định và phát triển, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn cả năm đạt 392,3 tỷ đồng, bằng 106,7% so với kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ;Tổng thu ngân sách ước đạt trên 16 tỷ đồng, bằng 221% kế hoạch thị xã giao, tăng 7,9% so với cùng kỳ; Tổng chi ngân sách ước thực hiện trên 14 tỷ đồng, bằng 157% kế hoạch thị xã giao, tăng 22,2% so với cùng kỳ; Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp cả năm đạt 370,59 ha, bằng 100% kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 3.800 tấn, bằng 171% kế hoạch; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/người/năm, tăng 18,86% so với năm 2018… Trong năm, Xã đã tăng cường công tác quản lý đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, công tác văn hoá, y tế được quan tâm đầu tư và phát triển, chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học được duy trì và đạt chất lượng cao; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, đời sống của nhân dân cơ bản được ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,08%; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quân sự - quốc phòng địa phương được giữ vững; Xã được UBND tỉnh công nhận Xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Qua báo cáo cho thấy: năm 2019 hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban, các tổ, các đại biểu HĐND xã đã duy trì thường xuyên và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng quy định; công tác chuẩn bị cho các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri với đoàn Đại biểu HĐND các cấp được chuẩn bị chu đáo; các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo kịp thời, đạt chất lượng…

Năm 2020, xã Quang Trung tiếp tục tập trung, nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu và chi ngân sách theo kế hoạch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thông tin, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ... HĐND Xã tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri…

Cũng tại kỳ họp UB.MTTQ xã cũng đã thông qua báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiếm nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 8 – HĐND xã khóa X; đồng thời UBND xã cũng đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2019, dự toán thu chi ngân sách xã năm 2020….Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác…

Kỳ họp lần này các đại biểu HĐND xã đã tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND xã Quang Trung, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 8 HĐND xã Quang Trung khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thông qua 8 dự thảo Nghị quyết quan trọng, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra.
Hoàng Hùng