Hội đồng nhân dân xã Quang Trung và phường Ba Đình tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2020

Ngày 06/04/2021 15:52:47

Vừa qua, HĐND xã Quang Trung và phường Ba Đình đã tổ chức Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp tại xã Quang Trung có đồng chí Mai Đình Lâm – Phó chủ tịch HĐND thị xã. Dự kỳ họp tại phường Ba Đình có đồng chí Trịnh Quốc Đạt – Phó chủ tịch UBND thị xã. Tham dự có đại biểu HĐND thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND xã phường.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND xã Quang Trung đã tổ chức 13 kỳ họp. Trong đó có 11 kỳ họp thường lệ, 2 kỳ họp chuyên đề; ban hành 59 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; phê chuẩn thu chi ngân sách và nhiều nội dung khác. Thường trực HĐND và các ban đã tổ chức 33 cuộc giám sát. Qua đánh giá, HĐND xã và các ban HĐND đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ nội dung, kế hoạch chương trình của kỳ họp; bám sát Nghị quyết và Chương trình công tác đã được HĐND xã thông qua chủ động xây dựng kế hoạch giám sát. Nội dung giám sát thiết thực, bám vào những vấn đề mà cử tri quan tâm. Sau giám sát, Thường trực HĐND và các ban HĐND có thông báo kết luận và báo cáo giám sát kịp thời để các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đối với phường Ba Đình, trong nhiệm kỳ vừa qua, Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND phường đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu lực và hiệu quả. Để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, hằng năm, HĐND phường đều phối hợp với UBND - Ủy ban MTTQ phường xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa 3 cơ quan để thống nhất phối hợp thực hiện. Thường trực HĐND và các ban HĐND phường đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, thể hiện trách nhiệm cao theo quyền hạn và đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ mối quan hệ, nhịp nhàng với các cơ quan hữu quan. Các kỳ họp đều được tổ chức thành công, đạt kết quả cao, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân. Các ban và các tổ đại biểu HĐND phường đã thể hiện trách nhiệm nhiệm với cử tri, thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động; các đại biểu luôn nêu cao tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xứng đáng với nguyện vọng của nhân dân.

Nhân dịp này, các địa phương đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ vừa qua.

Hà Nghĩa

Hội đồng nhân dân xã Quang Trung và phường Ba Đình tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2020

Đăng lúc: 06/04/2021 15:52:47 (GMT+7)

Vừa qua, HĐND xã Quang Trung và phường Ba Đình đã tổ chức Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp tại xã Quang Trung có đồng chí Mai Đình Lâm – Phó chủ tịch HĐND thị xã. Dự kỳ họp tại phường Ba Đình có đồng chí Trịnh Quốc Đạt – Phó chủ tịch UBND thị xã. Tham dự có đại biểu HĐND thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND xã phường.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND xã Quang Trung đã tổ chức 13 kỳ họp. Trong đó có 11 kỳ họp thường lệ, 2 kỳ họp chuyên đề; ban hành 59 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; phê chuẩn thu chi ngân sách và nhiều nội dung khác. Thường trực HĐND và các ban đã tổ chức 33 cuộc giám sát. Qua đánh giá, HĐND xã và các ban HĐND đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ nội dung, kế hoạch chương trình của kỳ họp; bám sát Nghị quyết và Chương trình công tác đã được HĐND xã thông qua chủ động xây dựng kế hoạch giám sát. Nội dung giám sát thiết thực, bám vào những vấn đề mà cử tri quan tâm. Sau giám sát, Thường trực HĐND và các ban HĐND có thông báo kết luận và báo cáo giám sát kịp thời để các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đối với phường Ba Đình, trong nhiệm kỳ vừa qua, Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND phường đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu lực và hiệu quả. Để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, hằng năm, HĐND phường đều phối hợp với UBND - Ủy ban MTTQ phường xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa 3 cơ quan để thống nhất phối hợp thực hiện. Thường trực HĐND và các ban HĐND phường đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, thể hiện trách nhiệm cao theo quyền hạn và đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ mối quan hệ, nhịp nhàng với các cơ quan hữu quan. Các kỳ họp đều được tổ chức thành công, đạt kết quả cao, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân. Các ban và các tổ đại biểu HĐND phường đã thể hiện trách nhiệm nhiệm với cử tri, thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động; các đại biểu luôn nêu cao tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xứng đáng với nguyện vọng của nhân dân.

Nhân dịp này, các địa phương đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ vừa qua.

Hà Nghĩa

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC