Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Quang Trung khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 04/09/2020 17:50:36

Sáng ngày 01/9/2020, HĐND xã Quang Trung khóa X, nhiệm kỳ 2016-2020 đã tổ chức kỳ họp thứ XI (kỳ họp chuyên đề). Tới dự có đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử xã Quang Trung và các ông (bà) đại biểu HĐND xã Quang Trung.

HDND QT.jpg


Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban KTXH và bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban KTXH HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đại diện UBND xã trình bày các tờ trình: Tờ trình sử dụng Ngân sách kết dư năm 2019; Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo sửa chữa công sở xã Quang Trung; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo sửa chữa điểm trường Mầm Non thôn 2, xã Quang Trung.

Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận, chất vấn và nghe trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND xã.
Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu HĐND xã Quang Trung đã nhất trí biểu quyết thông qua 6 dự thảo Nghị quyết.

Thanh Dung

Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Quang Trung khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 04/09/2020 17:50:36 (GMT+7)

Sáng ngày 01/9/2020, HĐND xã Quang Trung khóa X, nhiệm kỳ 2016-2020 đã tổ chức kỳ họp thứ XI (kỳ họp chuyên đề). Tới dự có đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại đơn vị bầu cử xã Quang Trung và các ông (bà) đại biểu HĐND xã Quang Trung.

HDND QT.jpg


Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban KTXH và bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban KTXH HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đại diện UBND xã trình bày các tờ trình: Tờ trình sử dụng Ngân sách kết dư năm 2019; Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo sửa chữa công sở xã Quang Trung; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo sửa chữa điểm trường Mầm Non thôn 2, xã Quang Trung.

Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận, chất vấn và nghe trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND xã.
Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu HĐND xã Quang Trung đã nhất trí biểu quyết thông qua 6 dự thảo Nghị quyết.

Thanh Dung