Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1555
Hôm qua:
1680
Tuần này:
3224
Tháng này:
31719
Tất cả:
407311

Kỳ họp thứ 3 HĐND phường Bắc Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 14/08/2017 16:23:26

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 1/8, Hội đồng nhân dân phường Bắc Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ 3, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự có đại diện Ủy ban MTTQ thị xã, tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo nêu rõ: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt trên 804 tỷ đồng, trong đó công nghiệp xây dựng đạt trên 625 tỷ đồng, tăng 20% so CK, dịch vụ thương mại gần 160 tỷ đồng, tăng 12% so CK; thu ngân sách ước đạt trên 3,2 tỷ đồng, đạt 66% thị xã giao; xét và hoàn thiện 114 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thiện đưa vào sử dụng 3 tuyến đường dân sinh; tổ chức khởi công xây dựng trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn; tập trung kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, hành lang an toàn giao thông, xây dựng chưa được cấp phép. Về văn hóa xã hội, phường đã tập trung tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp Lễ hội Sòng Sơn- Ba Dội; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, duy trì phong trào luyện tập thể dục thể thao; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, quan tâm giáo dục toàn diện và giáo dục đạo đức cho học sinh; chỉ đạo các trường phối hợp vớ Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường. Công tác chính sách xã hội, y tế - dân số - Kế hoạch hóa gia đình cũng được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được đảm bảo và tăng cường, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc “xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của phường vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: Công tác quản lý trật tự đô thị chưa giám sát chặt chẽ, việc thực hiện và xử lý vi phạm trong vấn đề quản lý đất đai, khai thác khoảng sản, xây dựng chưa kịp thời; việc triển khai phương án khai thác nguồn thu hiệu quả chưa cao; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện của một số công chức còn hạn chế.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2017, phường đặt ra một số mục tiêu chủ yếu sau: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt trên 989 tỷ đồng; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến độ xây dựng trường Tiểu học và THCS, thu ngân sách đạt 100% thị xã giao.

Kỳ họp cũng nghe các báo cáo khác của UBND phường, HĐND và các ban HĐND, MTTQ phường; chất vấn và nghe trả lời chất vấn đại biểu HĐND phường; nghe đại diện tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại địa bàn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ III, HĐND Thị xã khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021; đồng thời tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND và đại biểu HĐND phường khóa VI đối với một đại biểu do chuyển công tác.

Bùi Nghĩa

Kỳ họp thứ 3 HĐND phường Bắc Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 14/08/2017 16:23:26 (GMT+7)

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 1/8, Hội đồng nhân dân phường Bắc Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ 3, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự có đại diện Ủy ban MTTQ thị xã, tổ đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo nêu rõ: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt trên 804 tỷ đồng, trong đó công nghiệp xây dựng đạt trên 625 tỷ đồng, tăng 20% so CK, dịch vụ thương mại gần 160 tỷ đồng, tăng 12% so CK; thu ngân sách ước đạt trên 3,2 tỷ đồng, đạt 66% thị xã giao; xét và hoàn thiện 114 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thiện đưa vào sử dụng 3 tuyến đường dân sinh; tổ chức khởi công xây dựng trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn; tập trung kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, hành lang an toàn giao thông, xây dựng chưa được cấp phép. Về văn hóa xã hội, phường đã tập trung tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp Lễ hội Sòng Sơn- Ba Dội; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, duy trì phong trào luyện tập thể dục thể thao; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, quan tâm giáo dục toàn diện và giáo dục đạo đức cho học sinh; chỉ đạo các trường phối hợp vớ Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường. Công tác chính sách xã hội, y tế - dân số - Kế hoạch hóa gia đình cũng được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được đảm bảo và tăng cường, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc “xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của phường vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: Công tác quản lý trật tự đô thị chưa giám sát chặt chẽ, việc thực hiện và xử lý vi phạm trong vấn đề quản lý đất đai, khai thác khoảng sản, xây dựng chưa kịp thời; việc triển khai phương án khai thác nguồn thu hiệu quả chưa cao; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện của một số công chức còn hạn chế.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2017, phường đặt ra một số mục tiêu chủ yếu sau: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt trên 989 tỷ đồng; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến độ xây dựng trường Tiểu học và THCS, thu ngân sách đạt 100% thị xã giao.

Kỳ họp cũng nghe các báo cáo khác của UBND phường, HĐND và các ban HĐND, MTTQ phường; chất vấn và nghe trả lời chất vấn đại biểu HĐND phường; nghe đại diện tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại địa bàn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ III, HĐND Thị xã khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021; đồng thời tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND và đại biểu HĐND phường khóa VI đối với một đại biểu do chuyển công tác.

Bùi Nghĩa