Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3475
Hôm qua:
5106
Tuần này:
8581
Tháng này:
57348
Tất cả:
1817239

Kỳ họp thứ 8, HĐND phường Bắc Sơn, khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 31/12/2019 10:28:24

Vừa qua, HĐND phường Bắc Sơn khóa VI đã tổ chức kỳ họp thứ 8 nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ phường và quyết định một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND phường.

Dự kỳ họp có các đồng chí trong Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại địa bàn phường Bắc Sơn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ phường; Trưởng các ban ngành đoàn thể; các cán bộ chuyên môn; các ông bà Đại biểu HĐND phường; Bí thư chi bộ, trưởng khu phố trên địa bàn phường.

Năm 2019, tình hình kinh tế địa phương còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả thị trường không ổn định, đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, nhất là sản xuất nông – lâm nghiệp. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự quan tâm lãnh đạo của UBND thị xã, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân đã khắc phục khó khăn, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đạc đảm bảo, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết HĐND đề ra đã cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu đạt cao như: Tổng giá trị sản xuất – kinh doanh ước đạt trên 2.092 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ; Thu ngân sách ước đạt 8,560 tỷ đồng, tăng 13,8% so với thị xã giao, đạt 100% so với HĐND phường giao; Thành lập mới được 18 doanh nghiệp; Hộ nghèo còn 13 hộ, giảm 17 hộ so với năm 2019; Hộ cận nghèo còn 24 hộ, giảm 25 hộ so với năm 2019….

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, HĐND phường đã thực hiện quyền chất vấn UBND phường với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Cùng với đó, trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghịquyết trình tại kỳ họp, HĐND phường đã thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND phường và quyết nghị thông qua 02 Nghị quyết về: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; Dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Duy Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã đánh giá, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2019 của UBND phường và sự phối kết hợp của UB.MTTQ và các đoàn thể;HĐND phường đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quyđịnh của Pháp luật. Hoạt động giám sát đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND phường.Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ phường và từng đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để sát dân hơn, gần dân hơn, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của phường; đồng chí tin tưởng rằng với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, đồng thuận của nhân dân trong phường, năm 2020 phường Bắc Sơn sẽ khắc phục những mặt hạn chế để thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND phường đã quyết nghị.
Nguyễn Tới

Kỳ họp thứ 8, HĐND phường Bắc Sơn, khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 31/12/2019 10:28:24 (GMT+7)

Vừa qua, HĐND phường Bắc Sơn khóa VI đã tổ chức kỳ họp thứ 8 nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ phường và quyết định một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND phường.

Dự kỳ họp có các đồng chí trong Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại địa bàn phường Bắc Sơn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ phường; Trưởng các ban ngành đoàn thể; các cán bộ chuyên môn; các ông bà Đại biểu HĐND phường; Bí thư chi bộ, trưởng khu phố trên địa bàn phường.

Năm 2019, tình hình kinh tế địa phương còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả thị trường không ổn định, đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, nhất là sản xuất nông – lâm nghiệp. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự quan tâm lãnh đạo của UBND thị xã, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân đã khắc phục khó khăn, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đạc đảm bảo, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết HĐND đề ra đã cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu đạt cao như: Tổng giá trị sản xuất – kinh doanh ước đạt trên 2.092 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ; Thu ngân sách ước đạt 8,560 tỷ đồng, tăng 13,8% so với thị xã giao, đạt 100% so với HĐND phường giao; Thành lập mới được 18 doanh nghiệp; Hộ nghèo còn 13 hộ, giảm 17 hộ so với năm 2019; Hộ cận nghèo còn 24 hộ, giảm 25 hộ so với năm 2019….

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, HĐND phường đã thực hiện quyền chất vấn UBND phường với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Cùng với đó, trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghịquyết trình tại kỳ họp, HĐND phường đã thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND phường và quyết nghị thông qua 02 Nghị quyết về: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; Dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Duy Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã đánh giá, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2019 của UBND phường và sự phối kết hợp của UB.MTTQ và các đoàn thể;HĐND phường đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quyđịnh của Pháp luật. Hoạt động giám sát đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND phường.Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ phường và từng đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để sát dân hơn, gần dân hơn, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của phường; đồng chí tin tưởng rằng với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, đồng thuận của nhân dân trong phường, năm 2020 phường Bắc Sơn sẽ khắc phục những mặt hạn chế để thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND phường đã quyết nghị.
Nguyễn Tới