Phường Phú Sơn và xã Quang Trung tổ chức Kỳ họp HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 02/01/2021 07:25:23

Sáng ngày 29/12, phường Phú Sơn và xã Quang Trung đã tổ chức Kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có đại diện tổ đại biểu HĐND bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND xã, phường.

Tại kỳ họp HĐND của các xã phường, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của địa phương và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND các địa phương đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vừa phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Nhờ đó kinh tế có bước phát triển khá, văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định.

* Đối với xã Quang Trung, tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt 420 tỷ đồng, đạt 102% KH, tăng 7% so với CK. Trong đó, công nghiệp – xây dựng đạt 106 tỷ đồng, đạt 101%KH tăng 7,6% so với CK; thương mại – dịch vụ đạt 235 tỷ đồng, đạt 102% KH, tăng 7,8% so CK; Nông - Lâm nghiệp – Nuôi trồng thủy sản đạt 79 tỷ đồng, đạt 101,3%KH, tăng 4,2% so CK. Thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/người. Tổng vốn đầu tư phát triển gần 6 tỷ đồng. Thôn 2 xã Quang Trung đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.Tổng thu ngân sách đạt gần 14 tỷ đồng, đạt 257,5% KH thị xã giao, tăng 8,8% so CK; tổng chi đạt trên 10,5 tỷ đồng, đạt 198% KH thị xã giao, tăng 15,6% so CK. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa thông tin được đẩy mạnh, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã khóa XI và Đảng bộ xã xã khóa XII, xã Quang Trung đặt ra mục tiêu tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, trên cơ sở khai thác có hiệu quả các nguồn lực; tiếp tục thúc đẩy phát triển và nâng dần tỷ trọng các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị hóa. Phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng giá trị sản xuất địa bàn 450 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 52 triệu đồng, tích tụ tập trung 5ha đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; giảm tỷ lệ nghèo còn 0,64%, hộ cận nghèo 0,85%.

* Phường Phú Sơn có tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt 1,229 tỷ đồng, đạt 100,18%KH, tăng 13,06% so với CK. Trong đó Thương mại – Dịch vụ ước đạt 905 tỷ đồng, đạt 99,6%KH, tăng 14,8% so với CK; Công nghiệp xây dựng – Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 293 tỷ đồng, đạt 100,3%KH, tăng 2,58% so CK; Nông nghiệp ước đạt 31 tỷ đồng, đạt 119%KH, tăng 63,1% so CK. Thunhập bình quân đầu người ước đạt 69 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách ước đạt gần 6,8 tỷ đồng, đạt 157,8% dự toán thị xã giao; Chi ngân sách ước đạt trên 6,7 tỷ đồng, hoàn thành được 13/13 doanh nghiệp mới. Bên cạnh đó, phường đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương được tổ chức vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Năm 2021, Phường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh gần 1,4 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 140 tỷ đồng; thu nhập bình quân theo đầu người đạt 71 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,5%, gia đình thể thao 57% tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,7%, hộ cận nghèo dưới 0,9% theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Kỳ họp HĐND của các xã phường cũng thông qua các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020, dự toán thu chi ngân sách năm 2021; Báo cáo của Ban Kinh tế - xã hội và Ban pháp chế HĐND về thẩm tra các báo cáo, tờ trình liên quan; Thông báo của UB MTTQ về việcMTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tâm tư nguyện vọng của cử tri; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khóa XI và các tờ trình liên quan. Các đại biểu cũng đã dành thời gian để thảo luận, chất vấn và nghe trả lời chất vấn. Kết thúc Kỳ họp, 100% đại biểu HĐND xã Quang Trung và phường Phú Sơn đã nhất trí thông qua các Nghị quyết.

Hà Nghĩa

Phường Phú Sơn và xã Quang Trung tổ chức Kỳ họp HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 02/01/2021 07:25:23 (GMT+7)

Sáng ngày 29/12, phường Phú Sơn và xã Quang Trung đã tổ chức Kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có đại diện tổ đại biểu HĐND bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND xã, phường.

Tại kỳ họp HĐND của các xã phường, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của địa phương và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND các địa phương đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vừa phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Nhờ đó kinh tế có bước phát triển khá, văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định.

* Đối với xã Quang Trung, tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt 420 tỷ đồng, đạt 102% KH, tăng 7% so với CK. Trong đó, công nghiệp – xây dựng đạt 106 tỷ đồng, đạt 101%KH tăng 7,6% so với CK; thương mại – dịch vụ đạt 235 tỷ đồng, đạt 102% KH, tăng 7,8% so CK; Nông - Lâm nghiệp – Nuôi trồng thủy sản đạt 79 tỷ đồng, đạt 101,3%KH, tăng 4,2% so CK. Thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/người. Tổng vốn đầu tư phát triển gần 6 tỷ đồng. Thôn 2 xã Quang Trung đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.Tổng thu ngân sách đạt gần 14 tỷ đồng, đạt 257,5% KH thị xã giao, tăng 8,8% so CK; tổng chi đạt trên 10,5 tỷ đồng, đạt 198% KH thị xã giao, tăng 15,6% so CK. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa thông tin được đẩy mạnh, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã khóa XI và Đảng bộ xã xã khóa XII, xã Quang Trung đặt ra mục tiêu tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, trên cơ sở khai thác có hiệu quả các nguồn lực; tiếp tục thúc đẩy phát triển và nâng dần tỷ trọng các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị hóa. Phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng giá trị sản xuất địa bàn 450 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 52 triệu đồng, tích tụ tập trung 5ha đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; giảm tỷ lệ nghèo còn 0,64%, hộ cận nghèo 0,85%.

* Phường Phú Sơn có tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt 1,229 tỷ đồng, đạt 100,18%KH, tăng 13,06% so với CK. Trong đó Thương mại – Dịch vụ ước đạt 905 tỷ đồng, đạt 99,6%KH, tăng 14,8% so với CK; Công nghiệp xây dựng – Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 293 tỷ đồng, đạt 100,3%KH, tăng 2,58% so CK; Nông nghiệp ước đạt 31 tỷ đồng, đạt 119%KH, tăng 63,1% so CK. Thunhập bình quân đầu người ước đạt 69 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách ước đạt gần 6,8 tỷ đồng, đạt 157,8% dự toán thị xã giao; Chi ngân sách ước đạt trên 6,7 tỷ đồng, hoàn thành được 13/13 doanh nghiệp mới. Bên cạnh đó, phường đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương được tổ chức vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Năm 2021, Phường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh gần 1,4 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 140 tỷ đồng; thu nhập bình quân theo đầu người đạt 71 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,5%, gia đình thể thao 57% tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,7%, hộ cận nghèo dưới 0,9% theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Kỳ họp HĐND của các xã phường cũng thông qua các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020, dự toán thu chi ngân sách năm 2021; Báo cáo của Ban Kinh tế - xã hội và Ban pháp chế HĐND về thẩm tra các báo cáo, tờ trình liên quan; Thông báo của UB MTTQ về việcMTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tâm tư nguyện vọng của cử tri; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khóa XI và các tờ trình liên quan. Các đại biểu cũng đã dành thời gian để thảo luận, chất vấn và nghe trả lời chất vấn. Kết thúc Kỳ họp, 100% đại biểu HĐND xã Quang Trung và phường Phú Sơn đã nhất trí thông qua các Nghị quyết.

Hà Nghĩa