Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3666
Hôm qua:
5106
Tuần này:
8772
Tháng này:
57539
Tất cả:
1817430

UBND Thị xã họp rà soát bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Ngày 20/04/2020 21:03:25

Sáng ngày 17/4/2020, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thị xã đã chủ trì cuộc họp rà soát bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Ra soat.JPG


Ngày 12/12/2019, tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua Nghị quyết “Về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với chủ tịch các hội đặc thù ở cấp xã; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Theo đó, vềchức danh người hoạt động không chuyên tráchở cấp xã, có 12 chức danhgồm: Phó Trưởng công an (nơi chưa bố trí công an chính quy); Phó Chỉ huy trưởng quân sự; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân (ở xã, thị trấn); Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Văn thư - lưu trữ - thủ quỹ; Văn hoá - Xã hội - Thông tin - Truyền thông; Khuyến nông viên (ở xã, thị trấn); Nhân viên thú y (ở xã, thị trấn). Chủ tịch hội đặc thùở cấp xã có 08 chức danh, gồm: Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Chủ tịch Hội Khuyến học; Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong; Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin; Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi; Chủ tịch Hội Làm vườn và trang trại; Chủ tịch Hội Đông y. Về số lượng người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thùở cấp xã: Đối với xã loại 1 và loại 2: Bố trí không quá 12 người (đối với xã chưa bố trí công an chính quy); bố trí không quá 10 người (đối với xã đã bố trí công an chính quy) đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách và chủ tịch hội đặc thù; Đối với xã loại 3: Bố trí không quá 10 người (đối với xã chưa bố trí công an chính quy); bố trí không quá 9 người (đối với xã đã bố trí công an chính quy) đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách và chủ tịch hội đặc thù; Đối với phường: Bố trí không quá 8 người đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách và chủ tịch hội đặc thù.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã trình bày kết quả rà soát và Dự thảo Phương án bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại địa phương; Ý kiến tham gia của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thị xã, Chủ tịch các Hội đặc thù cấp Thị xã và Trưởng các phòng chuyên môn có liên quan của UBND Thị xã, kết luận cuộc họp, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thị xã khẳng định: Việc sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là việc không hề đơn giản bởi ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động của tập thể và chế độ quyền lợi của cá nhân. Trách nhiệm chính trong việc thực hiện Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thuộc về Đảng ủy và UBND các phường, xã. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị, trên cơ sở các văn bản của Tỉnh, của Sở Nội vụ, các Tổ chức chính trị - xã hội, các Hội đặc thù cấp trên, các phường, xã khẩn trương hoàn thiện phương án bố trí, sắp xếp cán bộ không chuyên trách trình UBND Thị xã phê duyệt Phương án trước ngày 30/4/2020. Trong đó, cần lưu ý đến việc sắp xếp đối với 3 hội đặc thù, gồm: Hội Người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong và Hội Đông y, nghiên cứu kỹ Điều lệ của các Hội để sắp xếp, bố trí hợp lý, đúng quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã cũng đề nghị Chủ tịch UB.MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; Chủ tịch các Hội đặc thù cấp Thị xã cần có định hướng và phối hợp tốt với Đảng ủy, UBND các phường, xã trong việc sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Tích cực tuyên truyền, vận động để thành viên, hội viên thuộc tổ chức mình ủng hộ thực hiện chính sách sắp xếp theo quy định.
Nguyễn Tới

UBND Thị xã họp rà soát bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đăng lúc: 20/04/2020 21:03:25 (GMT+7)

Sáng ngày 17/4/2020, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thị xã đã chủ trì cuộc họp rà soát bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Ra soat.JPG


Ngày 12/12/2019, tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua Nghị quyết “Về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với chủ tịch các hội đặc thù ở cấp xã; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Theo đó, vềchức danh người hoạt động không chuyên tráchở cấp xã, có 12 chức danhgồm: Phó Trưởng công an (nơi chưa bố trí công an chính quy); Phó Chỉ huy trưởng quân sự; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân (ở xã, thị trấn); Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Văn thư - lưu trữ - thủ quỹ; Văn hoá - Xã hội - Thông tin - Truyền thông; Khuyến nông viên (ở xã, thị trấn); Nhân viên thú y (ở xã, thị trấn). Chủ tịch hội đặc thùở cấp xã có 08 chức danh, gồm: Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Chủ tịch Hội Khuyến học; Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong; Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin; Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi; Chủ tịch Hội Làm vườn và trang trại; Chủ tịch Hội Đông y. Về số lượng người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thùở cấp xã: Đối với xã loại 1 và loại 2: Bố trí không quá 12 người (đối với xã chưa bố trí công an chính quy); bố trí không quá 10 người (đối với xã đã bố trí công an chính quy) đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách và chủ tịch hội đặc thù; Đối với xã loại 3: Bố trí không quá 10 người (đối với xã chưa bố trí công an chính quy); bố trí không quá 9 người (đối với xã đã bố trí công an chính quy) đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách và chủ tịch hội đặc thù; Đối với phường: Bố trí không quá 8 người đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách và chủ tịch hội đặc thù.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã trình bày kết quả rà soát và Dự thảo Phương án bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại địa phương; Ý kiến tham gia của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thị xã, Chủ tịch các Hội đặc thù cấp Thị xã và Trưởng các phòng chuyên môn có liên quan của UBND Thị xã, kết luận cuộc họp, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thị xã khẳng định: Việc sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là việc không hề đơn giản bởi ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động của tập thể và chế độ quyền lợi của cá nhân. Trách nhiệm chính trong việc thực hiện Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thuộc về Đảng ủy và UBND các phường, xã. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị, trên cơ sở các văn bản của Tỉnh, của Sở Nội vụ, các Tổ chức chính trị - xã hội, các Hội đặc thù cấp trên, các phường, xã khẩn trương hoàn thiện phương án bố trí, sắp xếp cán bộ không chuyên trách trình UBND Thị xã phê duyệt Phương án trước ngày 30/4/2020. Trong đó, cần lưu ý đến việc sắp xếp đối với 3 hội đặc thù, gồm: Hội Người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong và Hội Đông y, nghiên cứu kỹ Điều lệ của các Hội để sắp xếp, bố trí hợp lý, đúng quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã cũng đề nghị Chủ tịch UB.MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; Chủ tịch các Hội đặc thù cấp Thị xã cần có định hướng và phối hợp tốt với Đảng ủy, UBND các phường, xã trong việc sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Tích cực tuyên truyền, vận động để thành viên, hội viên thuộc tổ chức mình ủng hộ thực hiện chính sách sắp xếp theo quy định.
Nguyễn Tới