Album: Lãnh đạo thăm và làm việc tại thị xã Bỉm Sơn

Đ/c Nguyễn Minh Triết trồng cây lưu niệm tại NM Xi măng Bỉm Sơn

Đ/c Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khởi công Nhà máy ô tô VEAM

Đ/c Trần Đức Lương thăm NM Xi măng Bỉm Sơn

Đ/c Nguyễn Phú Trọng thăm NM Ô tô VEAM

Đ/c Nguyễn Ngọc Hồi - PCT Tỉnh thăm NMXM Bỉm Sơn

Đ/c Nguyễn Thị Xuân Thu làm việc tại thị xã Bỉm Sơn

Đ/c Trịnh văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại thị xã Bỉm Sơn

Đ/c Nguyễn Ngọc Hồi dự Lễ quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chung TX Bỉm Sơn

Đ/c Đỗ Mười thăm NM Xi măng Bỉm Sơn

Đ/c Nguyễn Đình Xứng-Chủ tịch UBND Tỉnh thăm và tặng quà cho GĐ có công tại Thị xã

Đ/c Ngô văn Tuấn - PCT UBND Tỉnh thăm công trường NM Xi măng Long Sơn

Đ/c Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy thăm công trường NM Xi măng Long Sơn

Đ/c Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND Tỉnh thăm công trường NM Xi măng Long Sơn

Đ/c Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch Tỉnh dự lễ xuất quân thực hiện SXKD tại NM Ô tô VEAM

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC