Phản ánh, Kiến nghị

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Để tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ nhân dân về các chủ trương, chính sách quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân; Phản ánh về sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; về mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên với nhân dân; về đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi công vụ; về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng. Nghe ý kiến nhân dân trao đổi, đề xuất giải quyết những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm; kiến nghị những vấn đề bức xúc liên quan đến việc chỉ đạo của cấp ủy đảng… Ban Thường vụ Thị ủy rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mọi ý kiến xin gửi vào địa chỉ hộp thư:
Langngheykiennhandan@gmail.com
Điện thoại liên hệ:
- Đ/c Nguyễn Thanh Tùng - PBT Thường trực Thị ủy. ĐT: 0912.005.204
- Đ/c Lê Sỹ Tiến - Chánh văn phòng Thị ủy. ĐT: 0913.096.007

Phản ánh, kiến nghị của bạn sẽ được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận để trả lời. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu


Phản ánh, kiến nghị đã trả lời

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC