Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
921
Hôm qua:
1596
Tuần này:
4008
Tháng này:
33987
Tất cả:
856611

Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Văn Tuấn
  Ngày sinh: 24/11/1969
  Quê quán: Lam Sơn - Bỉm Sơn -Thanh Hoá
  Thường trú: Lam Sơn - Bỉm Sơn -Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ Triết học
  Chức vụ : Uỷ viên BTV - Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ
  Họ và Tên: Phạm Minh Anh
  Ngày sinh: 07/05/1975
  Quê quán: Nga An - Nga Sơn - Thanh Hoá
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn -Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ :
  Họ và Tên: Nguyễn Xuân Chiến
  Ngày sinh: 27/09/1978
  Quê quán: Hoằng Xuyên - Hoằng hoá - Thanh Hoá
  Thường trú: Lam Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : TUV - Bí thư UBND phường Ba Đình
  Họ và Tên: Vũ Đức Cường
  Ngày sinh: 19/05/1973
  Quê quán: Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
  Thường trú: Sơn Nam, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
  Chức vụ : TUV - Bí thư Đảng bộ phường Đông Sơn
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Dung
  Ngày sinh: 01/12/1974
  Quê quán: Hà Lan - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Thường trú: Lam Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Cử nhân Luật
  Chức vụ : TUV - Phó Chủ tịch HĐND Thị xã
  Họ và Tên: Đỗ Hữu Dưỡng
  Ngày sinh: 08/08/1962
  Quê quán: Thuần Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá
  Thường trú: Ngọc Trạo - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 10/10; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ Ngữ văn
  Chức vụ : TUV - Giám đốc Trung tâm BDCT Thị xã
  Họ và Tên: Trần Thị Hiền
  Ngày sinh: 08/12/1975
  Quê quán: Hoằng Hoá - Thanh Hoá
  Thường trú: Ngọc Trạo - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : TUV - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin
  Họ và Tên: Phạm Xuân Duy
  Ngày sinh: 05/06/1960
  Quê quán: Hoằng Hà - Hoằng hoá - Thanh Hoá
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: ĐHSP
  Chức vụ : TUV - Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo
  Họ và Tên: Mai Đình Lâm
  Ngày sinh: 28/11/1972
  Quê quán: Nga Văn - Nga Sơn -Thanh Hoá
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cử nhân; Chuyên môn: Thạc sỹ
  Chức vụ : TUV - Phó Chủ tịch UBND Thị xã
  Họ và Tên: Tạ Thị Liên
  Ngày sinh: 13/01/1965
  Quê quán: Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hoá
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 10/10; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: ĐHSP
  Chức vụ : TUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa