Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô (được xác lập quyền sở hữu toàn dân) của UBND thị xã Bỉm Sơn

Đăng lúc: 25/03/2020 11:06:56 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô (được xác lập quyền sở hữu toàn dân) của UBND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.