Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
576
Hôm qua:
1205
Tuần này:
576
Tháng này:
22461
Tất cả:
931784

Thủ tục hành chính

Danh mục TTHC - Thị xã Bỉm Sơn
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp bản sao từ sổ gốc2
2Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực2
3Xóa đăng ký thế chấp2
4Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký.2
5Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp2
6Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất.2
7Đăng ký thế tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận.2
8Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai2
9Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký2
10Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở2
11Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã2
12Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã2
13Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã2
14Đăng ký khi hợp tác xã chia2
15Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã2
16Đăng ký khi hợp tác xã tách2
17Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập2
18Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất2
19Đăng ký hợp tác xã 2
20Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã2
21Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)2
22Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)2
23Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)2
24Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)2
25Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)2
26Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử -văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.2
27Thủ tục Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành2
28Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành2
29Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện , quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh2
30Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo2

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa