Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1249
Hôm qua:
2195
Tuần này:
10030
Tháng này:
28814
Tất cả:
1219489

Thủ tục hành chính

Danh mục TTHC - Thị xã Bỉm Sơn
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài2
2Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài2
3Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc2
4Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận2
5Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận2
6Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôt chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyên2
7Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện.2
8Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.2
9Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh2
10Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở ( không thuộc trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận).2
11Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất.2
12Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2
13Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2
14Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2
15Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực2
16Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật2
17Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp2
18Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản2
19Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản2
20Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản2
21Xóa đăng ký thế chấp2
22Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký.2
23Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp2
24Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất.2
25Đăng ký thế tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận.2
26Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai2
27Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký2
28Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở2
29Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã2
30Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã2