Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
646
Hôm qua:
1205
Tuần này:
646
Tháng này:
22531
Tất cả:
931854

Thủ tục hành chính

Danh mục TTHC - Thị xã Bỉm Sơn
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài2
2Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân2
3Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài2
4Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)2
5Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 2
6Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài2
7Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài2
8Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài2
9Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài2
10Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 2
11Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài2
12Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2
13Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tỏ chức tôn giáo cơ sở2
14Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em1
15Chấm dứt việc chăm sóc, thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội do UBND cấp huyện quản lý1
16Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của csbtxh thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện.2
17Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm Công tác xã hội công lập.2
18Giải thể Trung tâm Công tác xã hội công lập2
19Thành lập Trung tâm Công tác xã hội công lập2
20Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện2
21Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ Tịch UBND cấp huyện2
22Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ Tịch UBND cấp huyện2
23Thủ tục cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ2
24Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng.2
25Thủ tục lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.2
26Thủ tục xác nhận bàn khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh2
27Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh2
28Chia, tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp huyện2
29Đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp huyện, cấp xã có trụ sở đóng trên địa bàn2
30Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản2

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa