Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
956
Hôm qua:
1439
Tuần này:
2395
Tháng này:
31611
Tất cả:
975999

Thủ tục hành chính

Danh mục TTHC - Thị xã Bỉm Sơn
STTTên thủ tụcMức độ
1Thành lập thư viện cấp huyện vùng miền núi2
2Thành lập thư viện cấp huyện vùng đồng bằng2
3Chi trả tiền bồi thường2
4Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường.2
5Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường 2
6Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu2
7Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai2
8Trả lại Tài sản2
9Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường2
10Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường2
11Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản2
12Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.2
13Thủ tục Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.2
14Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.2
15Đăng ký, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.2
16Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận2
17Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý2
18Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.2
19Thủ tục đăng ký, cấp GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sdđ trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCN nhưng chưa thực hiện chuyển quyền theo quy định.2
20Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung của vợ và chồng.2
21Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm1
22Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.1
23Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kế biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chua quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân.1
24Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận.2
25Thủ tục Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.2
26Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.2
27Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.2
28Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu.1
29Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất.2
30Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.2

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa