Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1160
Hôm qua:
2195
Tuần này:
9941
Tháng này:
28725
Tất cả:
1219400

Thủ tục hành chính

Danh mục TTHC - Thị xã Bỉm Sơn
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thừoi hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận).1
2Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).1
3Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.1
4Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm2
5Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải cấp huyện2
6Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)2
7Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)2
8Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.2
9Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy.2
10Công nhận danh hiệu "thôn, làng, bản, tổ dân phố kiểu mẫu" học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa1
11Công nhận danh hiệu "công dân gương mẫu" học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa1
12Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh2
13Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh2
14Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh2
15Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh2
16Đăng ký thành lập hộ kinh doanh2
17Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài2
18Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài2
19Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài2
20Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài2
21Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài2
22Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc2
23Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài2
24Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài2
25Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)2
26Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài2
27Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân2
28Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài2
29Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài2
30Cấp bản sao Trích lục hộ tịch2