Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
933
Hôm qua:
1439
Tuần này:
2372
Tháng này:
31588
Tất cả:
975976

Thủ tục hành chính

Danh mục TTHC - Thị xã Bỉm Sơn
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.1
2Thủ tục cấp lại GCN hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất2
3Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.1
4Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.2
5Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện2
6Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.2
7Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất2
8Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân2
9Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 2
10Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện2
11Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện2
12Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện2
13Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn2
14Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục2
15Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn2
16Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập1
17thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập2
18Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng2
19Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THCS2
20Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS2
21Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 32
22Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong trường hợp bị mất, cháy, rách nát.2
23Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.2
24Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư2
25Cho thuê rừng đối với Hộ gia đình, cá nhân2
26Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đỗ gẫy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)2
27Cấp phép tỉa thưa, khai thác rừng trồng2
28Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.2
29Cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các hộ gia đình2
30Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao2

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa