Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
622
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8569
Tháng này:
43807
Tất cả:
1042156

Thủ tục hành chính

Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao
Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao
(Ban hàng kèm theo QĐ 3190/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa)
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức có yêu cầu cấp thẻ cho cộng tác viên TDTT chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Phòng Văn hóa Thông tin.
b. Thời gian tiếp nhận:
 Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự tiếp nhận:
Khi nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ, đối chiếu hồ sơ gốc với các bản sao:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và Phiếu hẹn cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Văn hóa Thông tin đối chiếu với các tiêu chuẩn của một cộng tác viên thấy đảm bảo những yêu cầu đặt ra trong thông tư hướng dẫn, Phòng Văn hóa Thông tin sẽ cấp thẻ cho cộng tác viên TDTT cấp xã, thị trấn.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Tại Phòng văn hóa Thông tin.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự trả:
Đến hẹn, đại diện của tổ chức đem Phiếu hẹn đến Phòng Văn hóa và Thông tin để nhận thẻ cộng tác viên.
2. Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Văn hóa Thông tin.
3. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ gồm:
* Uỷ ban nhân dân cấp xã tổng hợp, gửi hồ sơ đến Phòng Văn hoá Thông tin huyện, thị xã, thành phố đề nghị cấp thẻ cho cộng tác viên, hồ sơ bao gồm:
1. Giấy đề nghị cấp thẻ cộng tác viên của Uỷ ban nhân dân cấp xã: có mẫu, 01 bản chính;
2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận về trình độ chuyên môn: 01 bản sao;
3. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ sở y tế đa khoa cấp huyện trở lên: Có mẫu, 01 bản chính;
4. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan công tác: 01 bản chính;
5. 02 ảnh 3x4.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết
7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng văn hóa Thông tin.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng văn hóa Thông tin.
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp thẻ cộng tác viên của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI;
- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao;
- Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Thể dục thể thao;
- Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục – Thể thao hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định 112/2007/NĐ-CP.
 
 
File đính kèm:03-Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao.doc(33792kb)
Các thủ tục hành chính khác