Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
700
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8647
Tháng này:
43885
Tất cả:
1042234

Thủ tục hành chính

Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành theo Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa)
Tên thủ tục hành chính: 
Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư có yêu cầu thẩm định và phê duyệt phương án chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.
b. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết).
c. Trình tự tiếp nhận hồ sơ:
     Khi nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ:
 -  Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và giấy hẹn cho người nộp.
 -  Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
      Phòng Nông nghiệp và PTNT - UBND huyện thẩm định nội dung hồ sơ và phương án, trình UBND huyện ra quyết định.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả: 
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện theo thời gian ghi trên phiếu.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết).
c. Trình tự trả:
Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư mang Phiếu hẹn đến nhận Quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp quả  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
-  Văn bản đề nghị của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng: 01 bản chính;
 -  Phương án điều chế rừng: 01 bản chính.
Thời hạn giải quyết
Không quy định cụ thể.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân.                                                         
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp quả  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.
Lệ phí
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.       
Căn cứ pháp lý
 -  Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11;
 -  Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không

File đính kèm:Thẩm định và phê duyet phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.doc(39424kb)
Các thủ tục hành chính khác