Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
656
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8603
Tháng này:
43841
Tất cả:
1042190

Thủ tục hành chính

Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đỗ gẫy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành theo Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 10/10/2014
của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa)
Tên thủ tục hành chính: Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đỗ gẫy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại).
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định.
Bước 2.
1.Tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn.
2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân: Nộp đủ hồ sơ theo quy định, nhận phiếu hẹn.
B) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Kiêm tra sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn giao cho hộ gia đình.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
Trong Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày làm việc nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ thì UBND cấp huyện phải thông báo bằng cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện phê duyệt hồ sơ phương án khai thác và trả kết quả cho chủ rừng.
Bước 4. Trả kết quả:
1.Địa điểm trả: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn.
2. Thời gian trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản đăng ký khai thác
- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác.
- Sơ đồ thu khai thác
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  UBND cấp huyện.
d) Cơ quan phối hợp:
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
8. Lệ phí: Không .
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý Rừng.
- Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNN ngày 20/5/2011 của BNN và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
 

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không.

 
 
File đính kèm:Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đỗ gẫy; tận thu các loại gỗ nằm.....doc(40960kb)
Các thủ tục hành chính khác