Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
688
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8635
Tháng này:
43873
Tất cả:
1042222

Thủ tục hành chính

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa)
Tên thủ tục hành chính: 
Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Chuẩn bị hồ sơ:
Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng Dân cư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự tiếp nhận:
    Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
, nếu:
 - Hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.
 - Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh lại hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
      Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã chuyển hồ sơ sang phòng Kinh tế, chuyên viên phòng Kinh tế nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
 - Sau khi nhận đủ hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, chuyên viên phụ trách công tác lâm nghiệp thẩm định và kiểm tra xác định tại thực địa khu rừng.
 - Lập biên bản kiểm tra thực địa khu rừng có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, đại diện hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư xin giao rừng.
 - Lập tờ trình kèm theo hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã ký quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân.
Buớc 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).
c. Trình tự trả:
Trả trực tiếp Quyết định giao rừng của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại thực địa (có sự tham gia của các chủ rừng liền kề).
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Đơn xin giao rừng của cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư: 03 bản chính có mẫu.
 - Biên bản họp thôn: 01 bản chính và 02 bản photo chứng thực.
Thời hạn giải quyết
21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hố sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân. 
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.
Lệ phí
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện
Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:   
Đơn xin giao rừng.    
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.  
Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
 - Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng.
 

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không.

 
 
 
File đính kèm:Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.doc(45568kb)
Các thủ tục hành chính khác