Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
680
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8627
Tháng này:
43865
Tất cả:
1042214

Thủ tục hành chính

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong trường hợp bị mất, cháy, rách nát.
Tên thủ tục hành chính:Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong trường hợp bị mất, cháy, rách nát.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 21/1/2013  của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa)
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-227675-TT
Lĩnh vực: Phát triển nông thôn
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân, hộ gia đình, có hoạt động sản xuất nông nghiệp , lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chí xác định kinh tế trang trại theo quy định; Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc cấp lại Giấy chứng nhân kinh tế trang trại   chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
1. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm hành chính công thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức: không.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
-          Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện thực hiện cấp lại GCN kinh tế trang trại cho công dân. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp .
3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại (có mẫu) :01 bản chính;
Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp đối với trường hợp rách, nát: 01 bản.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : UBND cấp huyện.
b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện(nếu có): Không.
c)Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng NN và PTNN thuộc UBND cấp huyện
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cấp xã.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức
 
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục IV)
8. Phí, lệ phí: Không
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư 27/20/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTTNT quy định về Tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, có hiệu lực từ ngày 28/5/2011
 
 CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có
File đính kèm:Phụ lục IV.docx(18931kb)
Các thủ tục hành chính khác