Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
620
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8567
Tháng này:
43805
Tất cả:
1042154

Thủ tục hành chính

Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định 3214/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa).
10. Tên thủ tục hành chính: Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA- 243538
Lĩnh vực:Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận:
Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
2. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ theo quy định).
3. Trình tự tiếp nhận:
a) Đối với tổ chức, cá nhân: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
- Hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
 - Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ và các điều kiện sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nếu nhà trường, nhà trẻ dân lập đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của Quy chế này thì Chủ tịch UBND huyện ra quyết định cho phép sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập.
- Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch UBND cấp huyện thông báo văn bản cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, tổ chức, cá nhân xin sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập. Thông báo cần nêu rõ hướng giải quyết (nếu có)
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả:
Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
2. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điệ
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Tờ trình đề nghị cho phép sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập của người đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách trường. Tờ trình cần nêu rõ sự cần thiết sáp nhập, chia tách ; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ dân lập: 01 bản chỉnh.
2. Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập gồm các nội dung: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; xác định nguồn gốc sử dụng hợp pháp đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn. Đề án nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong 03 (ba) năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ dân lập trong từng giai đoạn: 01 bản chính
3.Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.: 01 bản sao công chứng
4. Có văn bản phù hợp với pháp luật hiện hành xác định nguồn gốc đất hoặc chủ trương giao đất, mượn đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân lập với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 05 (năm) năm: 01 bản sao công chứng
5. Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và sơ đồ thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân lập hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: 01 bản chính
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
- Không quá 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong đó:
+ 20 ngày làm việc tại phòng Giáo dục và Đào tạo UBND cấp huyện
+ 15 ngày làm việc tại UBND cấp huyện
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Giáo dục và Đào tạo UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính.
8. Phí, Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 - Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
- Đảm bảo quyền lợi của trẻ em, của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;
- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường mầm non.
- Thông tư số 21/2012/TT-BGD ĐT ngày 15/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non dân lập.
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không
 
 
File đính kèm:Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập.doc(46592kb)
Các thủ tục hành chính khác