Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
678
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8625
Tháng này:
43863
Tất cả:
1042212

Thủ tục hành chính

Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
(Ban hành kèm theo Quyết định 3190/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa).
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Đoàn thanh tra của phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm:
Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố.
b. Bộ phận tiếp nhận:
Công chức phụ trách công tác tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.
c. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết).
d. Trình tự tiếp nhận:
Trực tiếp tại phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố. 
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
  - Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố thành lập Đoàn công tác tổ chức thanh tra các điều kiện hoạt động theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn.
  -  Lập Tờ trình báo cáo kết quả thanh tra, đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định giải thể Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.
Bước 4. Trả kết quả:
a.  Địa điểm:
Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố.
b. Bộ phận trả:
Công chức phụ trách công tác tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.
c. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết).
d. Trả kết quả:
  -  UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả trực tiếp tại Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố.
  -  Phòng GD&ĐT công bố Quyết định giải thể của Trung tâm học tập cộng đồng tại địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
     Biên bản kết luận thanh tra của Phòng Giáo dục và đào tạo, về việc vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng: 01 bản chính.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
Không quy định thời hạn giải quyết.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.        
8. Phí, lệ phí: Không.       
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính             
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
  -  Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.
  -  Hết thời hạn đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.
  -  Mục tiêu, nội dung hoạt động không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xa hội ở địa phương.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 -  Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
 -  Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
 -   Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề;
 -  Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.
 
 
File đính kèm:Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã.doc(36352kb)
Các thủ tục hành chính khác