Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1548
Hôm qua:
2220
Tuần này:
1548
Tháng này:
20330
Tất cả:
1211012

Thủ tục hành chính

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định 3214/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa).
14. Tên thủ tục hành chính: Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực:Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ
 a) Đối với tổ chức, cá nhân:
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Tổ chức, cá nhân  thành lập nhà trường, nhà trẻ có nhu cầu giải thể, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Trong trường hợp có phát hiện hoặc báo cáo của cơ quan, cộng đồng dân cư về việc nhà trường, nhà trẻ có hành vi vi phạm một trong những trường hợp quy định, Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng ban chuyên môn có liên quan trong thời hạn 20 ngày, tiến hành kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ giải thể, thông báo cho nhà trường nhà trẻ dân lập và báo cáo UBND cấp huyện, trong đó phải nêu rõ lý do giải thể;
- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập thì UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan trong thời hạn 20 ngày, tiến hành kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ giải thể, thông báo cho nhà trường, nhà trẻ dân lập và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong đó phải nêu rõ lý do giải thể;
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giải thể hay không giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập.
- Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập cần nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường; Phương án giải quyết tài sản, tài chính của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả:
Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
2. Thời gian trả kết quả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Trong trường hợp đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập đề nghị giải thể thì hồ sơ giải thể gồm:
- Tờ trình đề nghị giải thể của cộng đồng dân cư thành lập nhà trường, nhà trẻ: 01 bản chính.
 2. Trong trường hợp có phát hiện hoặc báo cáo của cơ quan, cộng đồng dân cư về việc nhà trường, nhà trẻ có hành vi vi phạm một trong những trường hợp quy định, Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan, tiến hành kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ giải thể bao gồm.
a)     Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của UBND cấp huyện: 01 bản chính
b)    Biên bản kiểm tra: 01 bản chính
c)     Tờ trình đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ của phòng gió dục và đào tạo, trong đó xác định rõ lý do đề nghị giải thể, kèm theo các chứng cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm hoặc tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ. Tờ trình cần nêu rõ lý do giải quyết quyề lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên sau khi nhà trường, nhà trẻ dân lập bị giải thể; Phương án giải quyết tài chính, tài sản của nhà trường, nhà trẻ dân lập :01 bản chính.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính.
8. Phí, Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Nhà trường, nhà trẻ bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
-          Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;
-          Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;
-          Mục tiêu và nội dung hoạt động của nhà trường, nhà trẻ dân lập không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
-          Theo đề nghị của đại diện cộng đồng dân cư cơ sở đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường mầm non.
- Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non dân lập .
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không
 
 
File đính kèm:Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập.doc(50176kb)
Các thủ tục hành chính khác