Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
632
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8579
Tháng này:
43817
Tất cả:
1042166

Thủ tục hành chính

Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
(Ban hành kèm theo Quyết định 3214/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa).
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Đoàn thanh tra của phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố.
b. Bộ phận tiếp nhận:
Công chức phụ trách công tác tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.
c. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết).
d. Trình tự tiếp nhận:
Trực tiếp tại phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố. 
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố thành lập Đoàn công tác tổ chức thanh tra các điều kiện hoạt động theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn.
- Lập Tờ trình báo cáo kết quả thanh tra, đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định đình chỉ hoạt động Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố.
b. Bộ phận trả:
Công chức phụ trách công tác tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.
c. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết).
d. Trình tự trả:
- UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả trực tiếp tại Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố.
- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố công bố quyết định đình chỉ hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng tại địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng GD - ĐT huyện, thị xã, thành phố...
3. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
       Biên bản về việc vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ hoặc không đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng, không có sự hưởng ứng của nhân dân hoặc trong thời gian 12 tháng liên tục, trung tâm không có hoạt động để phục vụ nhu cầu học tập của cộng đồng: 01 bản chính.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết
Không quy định thời hạn giải quyết.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
- Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ.
- Không đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng, không có sự hưởng ứng của nhân dân.
- Trong thời gian 12 tháng liên tục, trung tâm không có hoạt động để phục vụ nhu cầu học tập của cộng đồng.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI;
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề;
- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.
 
 
File đính kèm:Đình chỉ hoạt động TT học tập cộng đồng tại xã.doc(35840kb)
Các thủ tục hành chính khác