Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
684
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8631
Tháng này:
43869
Tất cả:
1042218

Thủ tục hành chính

Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
a) Trình tự thực hiện:
- Đối với đối tượng thực hiện TTHC: Đại diện tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.
- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan hướng dẫn đối tượng thực hiện TTHC bổ sung.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy biên nhận cho đối tượng.
Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện xem xét, thẩm định hồ sơ và trình UBND cấp huyện xem xét, cấp giấy phép quy hoạch.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;
+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;
+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;
+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;
+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.
- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:  45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
g) Kết quả TTHC: Giấy phép quy hoạch.
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ:
- Mẫu số 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung);
- Mẫu số 2:  Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ);
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch phải đảm về nội dung, hình thức theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và các quy định hiện hành khác của nhà nước.
- UBND cấp huyện cấp giấy phép quy hoạch cho các trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 40 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.
l) Căn cứ pháp lý:
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
File đính kèm:Cap giay phep quy hoach.docx(15056kb)
Các thủ tục hành chính khác