Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1764
Hôm qua:
1205
Tuần này:
1764
Tháng này:
23649
Tất cả:
932971

Thủ tục hành chính

Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
Ban hành kèm theo Quyết định số 4292/QĐ-UBND ngày 1/11/2016 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa
Tên thủ tục hành chính:Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức , cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
1. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, nơi chặt hạ, dịch chuyển cây xanh)
2. Thời gian tiếp nhận: Trong  giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức: không.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
1. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý đô thị (đối với UBND thành phố Thanh Hóa, Thị xã Bỉm Sơn, Thị xã Sầm Sơn) hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với các huyện còn lại) có trách nhiệm:
- Xem xét kiểm tra hồ sơ;
- Báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố về nội dung giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.
2. Kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh của phòng Quản lý đô thị (đối với UBND thành phố Thanh Hóa, Thị xã Bỉm Sơn, Thị xã Sầm Sơn) hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện, thị xã, Thành phố xem xét và cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
 Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, nơi chặt hạ, dịch chuyển cây xanh)
- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.
b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Truejc tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ :
- Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh (có mẫu): 01 bản chính;
- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển: 01 bản chính
- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển: 01 bản chính
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : UBND Tỉnh Thanh Hóa
b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện(nếu có): UBND Cấp huyện.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có chặt hạ dịch chuyển cây xanh, đại diện tổ dân phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, đơn vị có liên quan tùy theo địa điểm chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.
 
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục: Giấy phép chặ hạ, dịch chuyển cây xanh (Theo mẫu phụ lục số II)
8. Phí, lệ phí: Không có.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (Phụ lục số I).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính:
Điều kiện chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị:
-                     Cây đã chết, bị đổ gãy hoặc ó nguy cơ đổ gẫy gây nguy hiểm;
-                     Cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn;
-                     Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.
11. Căn cứ Pháp lý của Thủ tục hành chính:
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Quy hoach đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 11/6/2010 ngày 11/6/2010 của Chính phủ về việc quản lý cây xanh đô thị;
- Quyết định số 151/2012/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND Tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 
 
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: có
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: có
 
 
 
File đính kèm:PHỤ LỤC I, II chat ha cay xanh.docx(15909kb)
Các thủ tục hành chính khác

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa