Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
686
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8633
Tháng này:
43871
Tất cả:
1042220

Thủ tục hành chính

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giao lại đất, cho thuê đất.
Cơ quan Công bố/Công khai
UBND tỉnh Thanh Hóa
 
Mã thủ tục
THA-289705
 
Cấp thực hiện
Cấp Huyện
 
Loại TTHC
TTHC được luật giao quy định (TT đặc thù)
 
Lĩnh vực
Đất đai
 
Trình tự thực hiện
a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Trong cùng ngày tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường để giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
Trong cùng ngày Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ký, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ gia đình, cá nhân.
 
Cách thức thực hiện
Trực tiếp
 
Thành phần hồ sơ
STT
Loại giấy tờ
Mẫu đơn, tờ khai
Số lượng
1
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có mẫu): 01 bản chính
2
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư: 01 bản sao chứng thực.
3
- Quyết định giao lại đất, quyết định cho thuê đất của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; kèm theo Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được thuê đất: 01 bản chính.
4
- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính của cơ quan cấp có thẩm quyền đối với trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất, được thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê: 01 bản chính.
5
- Trích lục hoặc Trích đo bản đồ địa chính khu đất: 01 bản chính.
6
- Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì phải có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu công trình theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2013; kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chủ đầu tư đã được cấp (nếu có).
 
Số bộ hồ sơ
01 bộ
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
 - Lệ phí địa chính:
+ Cấp mới Giấy chứng nhận bao gồm cả đất và tài sản: 100.000 đồng/GCN đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn; 50.000 đồng/GCN đối với các địa bàn còn lại.
+ Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất):  40.000 đồng/GCN đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn; 15.000 đồng/GCN đối với các địa bàn còn lại.
- Lệ phí Trích lục bản đồ địa chính:
+ Tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã; thị trấn:  15.000 đồng.
+ Các địa bàn còn lại:                                                     7.000 đồng.
- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.
- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.
 - Trường hợp phải trích đo địa chính: Mức thu theo quy định tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
Cơ quan thực hiện
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Cơ quan được ủy quyền
Không
Cơ quan phối hợp
không
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khá gắn liền với đất.
Căn cứ pháp lý của TTHC
·         Luật 45/2013/QH13
·         Thông tư 24/2014/TT-BTNMT
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
không
Đánh giá tác động TTHC
Không có thông tin
Các thủ tục hành chính khác