Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1791
Hôm qua:
1205
Tuần này:
1791
Tháng này:
23676
Tất cả:
932998

Thủ tục hành chính

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
( Ban hành kèm theo Quyết định số 5370/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)
 
 
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được
phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia:
Lĩnh vực: Đất đai
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Người xin chuyển mục đích chuẩn bị hồ sơ theo quy định đã công bố công khai.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận:
Tại Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn.
2. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ
a) Đối với cá nhân: Không
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh chấp thuận trước khi UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã, thành phố.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại UBND thị xã, thành phố.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
………………………………………..……
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
- ………………………………………………
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thị xã, thành phố.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND thị xã, thành phố.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
 7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
…………………………
8. Phí, lệ phí:
…………………………..
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
……………………………………..
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủquy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014.
-Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2014.
- Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày27/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh kể từ ngày 01/10/2007.
- Quyết định 4554/2010/QĐ-UBNd ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh kể từ ngày 01/01/2011.
- Quyết định số 999/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành trình tự, thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2015.
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH:
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có
 
 
File đính kèm:27- Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước.doc(67072kb)
Các thủ tục hành chính khác

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa