Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1783
Hôm qua:
1205
Tuần này:
1783
Tháng này:
23668
Tất cả:
932990

Thủ tục hành chính

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
( Ban hành kèm theo Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)
 
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia:
Lĩnh vực: Đất đai
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Người xin giao đất, thuê đất chuẩn bị hồ sơ theo quy định đã công bố công khai.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận:
Tại trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn
2. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ
a) Đối với cá nhân: Không
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp chuyển mục đích sử dụng, đât trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm định gửi đến người xin giao đất, thuế đất.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại UBND thị xã, thành phố.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
………………………………………..……
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
- ………………………………………………
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thị xã, thành phố.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND thị xã, thành phố.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã; Cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- ……………………………
8. Phí, lệ phí: ………………..
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: …………………..
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: ……………….
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủquy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014.
-Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2014.
- Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày27/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Quyết định số 999/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành trình tự, thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2015.
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH:
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không
 
 
 
File đính kèm:25 -Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không.doc(57344kb)
Các thủ tục hành chính khác

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa