Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1762
Hôm qua:
1205
Tuần này:
1762
Tháng này:
23647
Tất cả:
932969

Thủ tục hành chính

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
( Ban hành kèm theo Quyết định số 5370/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)
 
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện
Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia:
Lĩnh vực: Đất đai
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Tại Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
- Chủ tịch UBND cấp huyện giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết;
- Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải, giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) và hoàn thành hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.
- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ, tết).
2. Cách thức thực hiện:
- Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp nộp đơn tại UBND cấp huyện ( nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện).
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
- Biên bản hòa giải tại UBND cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp, biên bản cuộc họp các ban ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đói với trường hợp hòa giải không thành, biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;
- Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong táu trình giải quyết tranh chấp.
- báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
a)Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
b)Thời hạn giải quyết: Không quá 45 ngày; đối với các xã miến núi, hải đảo, vùng xâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
b) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng, ban của UBND cấp huyện.
 7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
 Quyết định giải quyết trach chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải thành
8. Phí, lệ phí: Không quy định
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không quy định
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủquy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014.
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không
 
File đính kèm:24-Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện.doc(44544kb)
Các thủ tục hành chính khác

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa