Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
143
Hôm qua:
1892
Tuần này:
2035
Tháng này:
23920
Tất cả:
933242

Thủ tục hành chính

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
( Ban hành kèm theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)
 
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia:
Lĩnh vực: Đất đai
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn chuẩn bị hồ sơ theo quy định đã công bố công khai.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận:
Tại Trung tâm Hành chính công thị xã Bỉm Sơn
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã có nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
2. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ
a) Đối với cá nhân: Không
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
a)Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển hồ sơ cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường.
b) Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình UBND cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện đăng ký.
c) Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường.
d) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
e) Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả:
- Trung tâm Hành chính công thị xã Bỉm Sơn (nếu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện)
- UBND cấp xã (nếu hồ sơ nộp UBND cấp xã)
2. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện:
- Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng hoặc sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
3. Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
-  Không quá 15 ngày, trong đó:
+ Tại UBND cấp xã 03 ngày (nếu nộp tại UBND cấp xã);
+ Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 02 ngày
+ Tại UBND cấp huyện: 10 ngày
Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
- Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình,  Cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, Cơ quan Thuế, phòng Tài nguyên và môi trường
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý
- Giấy chứng nhận
- Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.
8. Phí, lệ phí:
- Lệ phí địa chính:
+ Xác nhận biến động trên Giấy chứng nhận:
Tại thành phố, thị xã: 15.000đồng/ giấy
Tại các địa bàn còn lại: 5.000đồng/giấy
+ Cấp mới giấy chứng nhận bao gồm cả đất và tài sản trên đất:
Tại thành phố, thị xã: 80.000đồng/ giấy
Tại các địa bàn còn lại: 60.000đồng/giấy
+ Cấp mới giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất:
Tại thành phố, thị xã:20.000đồng/ giấy
Tại các địa bàn còn lại: 15.000đồng/giấy
+ Trích lục bản đồ trong hồ sơ địa chính: 10.000đồng/bản
Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn không phải nộp Lệ phí địa chính
- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:
Tại thành phố, thị xã:100.000đồng/ giấy
Tại các địa bàn còn lại: 50.000đồng/giấy
9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ ĐK
(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục quản lý đất đai).
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
- Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng.
- Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủquy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014.
 -Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2014.
-Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường quy định về hồ sơ địa chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2014.
-Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 
- Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày27/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh kể từ ngày 01/10/2007.
- Quyết định 4554/2010/QĐ-UBNd ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh kể từ ngày 01/01/2011.
- Quyết định số 1542/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, giải quyết, thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/5/2015.
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH:
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có
 
 
File đính kèm:Mẫu số 09.docx(235978kb)
Các thủ tục hành chính khác

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa