Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
635
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8582
Tháng này:
43820
Tất cả:
1042169

Thủ tục hành chính

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
Ban hành kèm theo Quyết định số 3616
QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa
Tên thủ tục hành chính:Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Môi trường
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
2. Thời gian tiếp nhận: Trong  giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6
(trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức: không.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:  cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
-          Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận dduur hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, UBND cấp huyện xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp chưa xác nhận, UBND cấp huyện xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
-          UBND cấp huyện gửi 01 bản giấy xác nhận kèm theo đề án đơn giản đã xác nhận cho chủ cơ sở; Gửi 01 bản giấy xác nhận đề án cho Sở Tài nguyên và Môi Trường; UBND cấp xã nơi có cơ sở hoạt động.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
 - Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện(Nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh).
b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Không quy định
3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
3.1. Một văn bản đăng ký đề án đơn giản của Chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;
3.2. Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, Phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TTBTNMT.
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ cơ sở.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : UBND cấp huyện
b) Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không quy định.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
8. Phí, lệ phí: Không quy định.
9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu số 01: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
- Mẫu số 02 : Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Phụ lục số 14a ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
- Mẫu số 03 : mẫu giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ Pháp lý của Thủ tục hành chính:
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoahcj bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và jees hoặc bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 
 
 
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: có
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: có
 
File đính kèm:PHỤ LỤC 13.docx(27442kb)
Các thủ tục hành chính khác