Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
105
Hôm qua:
1892
Tuần này:
1997
Tháng này:
23882
Tất cả:
933204

Thủ tục hành chính

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
Ban hành kèm theo Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa
Tên thủ tục hành chính:Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức , cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
1. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn,
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Người bị thiệt hại có yêu cầu bằng văn bản về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường;
- Cơ quán có thẩm quyền thực hiện xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
 Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống bưu chính.
3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ :
Văn bản đề nghị xác địnhc ơ quan có trách nhiệm bồi thường.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu, trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bối thường thì thời hạn không quá 15 ngày.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục: Văn bản xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
8. Phí, lệ phí: Không có.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính:
-                     Khi người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
11. Căn cứ Pháp lý của Thủ tục hành chính:
- Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;
- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN;
- Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;
- Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 19/9/2015 sửa đổi một số điều của Thông tư số 03/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;
 
File đính kèm:Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.doc(43008kb)
Các thủ tục hành chính khác

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa