Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1765
Hôm qua:
1205
Tuần này:
1765
Tháng này:
23650
Tất cả:
932972

Thủ tục hành chính

Trả lại Tài sản
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
Ban hành kèm theo Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa
Tên thủ tục hành chính:Trả lại Tài sản
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức , cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
1. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn đã ra Quyết định hủy bỏ Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản.
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, tịch thu phải được trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn của cơ quan nhà nước có tẩm quyền trả lại tài sản của cấp huyện.
b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ :
- Thông báo về việc trả lại tài sản.
- Biên bản có chữ ký của người nhận lại tài sản, đại diện cơ quan đã ra quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản, công chức được giao thực hiện việc trả lại tài sản và thủ kho nơi bảo quản tài sản.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tích thu bị hủy bỏ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan đã ra Quyết định hủy bỏ quyết định thu giữ, tạm giữ kê biên, tịch thu tài sản.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục: Biên bản trả lại tài sản.
8. Phí, lệ phí: Không có.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính:
Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu, phải được trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.
11. Căn cứ Pháp lý của Thủ tục hành chính:
- Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;
- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN;
 
File đính kèm:Trả lại tài sản.doc(42496kb)
Các thủ tục hành chính khác

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa