Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1754
Hôm qua:
1205
Tuần này:
1754
Tháng này:
23639
Tất cả:
932961

Thủ tục hành chính

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
Ban hành kèm theo Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa
Tên thủ tục hành chính:Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức , cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
1. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn,
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
-          Đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu, xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.
-          Người bị thiệt hại gửi đơn (kèm hồ sơ) yêu cầu bồi thường;
-          Cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết;
-          Cơ quan có trách nhiệm bồi thường xác minh thiệt hại;
-          Cơ quan có trách nhiệm bồi thường thương lượng việc bồi thường;
-          Cơ quan có trách nhiệm bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
 Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống bưu chính.
3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ :
- Đơn yêu cầu bồi thường;
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ và tài liệu, chứng cứ có liên quan.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
- Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu và các giấy tờ hợp lệ;
- Xác minh thiệt hại: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi thường; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại có thể kéo dài nhưng không quá 40 ngày;
- Thương lượng bồi thường: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, người địa diện phải tiến hành thương lượng với người bị thiệt hại. Thời hạn thực hiện việc thương lượng là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại; Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng có thể kéo dài thêm nhưng không quá 45 ngày;
- Quyết định giải quyết bồi thường: Trong thời hajn ngày, kể từ ngày kết thúc việc thương lượng, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải ra quyết định giải quyết bồi thường.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có Trách nhiệm bồi thường
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục: Quyết định hành chính
8. Phí, lệ phí: Không có.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính:
- Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật và thuộc phậm vi trách nhiệm bồi thường của Luật TNBTCNN;
- Có thiệt hại thực tế do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra đối với người bị thiệt hại;
- Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.
11. Căn cứ Pháp lý của Thủ tục hành chính:
- Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;
- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN;
- Thông tư số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dãn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.
- Thông tư số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/2/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dãn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.
 
 
 
File đính kèm:Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.doc(47616kb)
Các thủ tục hành chính khác

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa