Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
889
Hôm qua:
1596
Tuần này:
3976
Tháng này:
33955
Tất cả:
856579

Thủ tục hành chính

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành theo Quyết định số 3448/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa)
Tên thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Thư viện.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
a.Địa điểm: Trung tâm hành chính công thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
b.Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
c.Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với tổ chức, cá nhân: Bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
b) Đối với cơ quan tiếp nhân hồ sơ:
- Hướng dẫn để rổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu.
Bước 3. Xử lý hồ sơ của Tổ chức:
-          Người đứng tên thành lập thư viện gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến phòng Văn hóa và thông tin cấp huyện, nơi thư viện đặt trụ sở. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người đứng tên thành lập thư viện, cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện cho thư viện. Trong trường hợp từ chối phải có ý kiến bằng văn bản và nêu rõ lý do.
-          Trong thời gian hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp GCN đăng ký hoạt động thư viện tư nhân.
Bước 4. Trả kết quả:
  1. Địa điểm trả: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
2.Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thức thực hiện:Nộp trực tiếp
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đăng ký hoạt động thư viện (Mẫu 1 ban hành kèm theo NGhị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/1/2009;
(2)Danh mục vốn tài lệu thư viện hiện có (Mẫu 2 ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/1/2009;
3) Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;
4) Nội quy thư viện
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố
d) Cơ quan phối hợp(nếu có): Không.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (Mẫu 03 ban hành kèm theo NGhị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/1/2009;
8. Lệ phí: không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (Mẫu 1 ban hành kèm theo NGhị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/1/2009;
- Bảng kê danh mục các tài liệu có trong thư viện (Mẫu 02 ban hành kèm theo NGhị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/1/2009;
 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
1. Có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với số lượng ít nhất là 500 bản sách và 1 tên ấn phẩm định kỳ, được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện.
2. Có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công chứng với số lượng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chô, Không làm ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan văn hóa.
3. Có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như giá, tủ, để tài liệu; bàn, nghế cho người đọc; hộp mục lục hoặc bản danh mục vốn tài liệu thư viện để phục vụ tra cưu; tùy điều kiện cụ thể của thưu viện có thể có trang thiết bị hiện đại khác nhau như máy tính, các thiết bị viễn thông
4) Người đứng tên thành lập và làm việc trong thư viện:
a) Người đưng tên thành lập thư viện phải có Quốc tịch VN, đủ 18 tuổi trở lên; có đầy đủ năng lực pháp lý và nưng lực hành vi; am hiểu về sách báo và lĩnh vực thư viện.
b) Người làm việc trong thư viện phải TN đại học huyên ngành thư viện – thông tin, nếu tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác thì phải được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ thư viện tương đương trình độ đại học thư viện – thông tin.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH 10 ngyaf 28/12/2000. Có hiệu lực từ ngày 01/4/2001;
- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thư viện. Có hiệu lực từ ngày 21/8/2002;
- Nghị định số 02/2009NĐ-CP ngày 06/1/2009 của CP quy định về stoor chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. CÓ hiệu lực từ ngày 21/2/2009;
- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/1/2012 sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/2/2012.
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có.
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có
 
File đính kèm:MẪU SỐ 1 den 3.docx(18223kb)
Các thủ tục hành chính khác

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa