Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
900
Hôm qua:
1596
Tuần này:
3987
Tháng này:
33966
Tất cả:
856590

Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TTHC CHUẨN HÓA MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 20/2/2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa)
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấpGiấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ.
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Người có công
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức
1. Địa điểm tiếp nhận:
Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ
a) Đối với cá nhân: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
- Hướng dẫn cá nhân để bổ sung, hoàn thiện theo quy định
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra và làm thủ tục cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ ( Mẫu số 03- GGT).
- Trường hợp giấy giới thiệu không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện quy định.
- Cơ qun Lao động – Thương binh và xã hội nơi quản lý mộ hoặc nơi có thông tin liệt sỹ hi sinh cần có căn cứ vào xác nhận về việc thăm viếng mộ để thực hiện chi hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn cho thân nhân liệt sỹ(không quá 3 người) hoặc người thờ cúng liệt sỹ trong thời gian 1 ngày kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ theo quy định.
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả:
Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơTrực tiếp.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
Đơn đề nghị đi thăm viếng của thân nhân liệt sỹ: (Mẫu số 11-MLS)
- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công.
- Một trong các giấy tờ sau:
+ Giấy báo tin mộ liệt sỹ của Sở Lao động – Thương binh và xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sỹ nơi an táng mộ liệt sĩ đối với trường hợp liệt sĩ có đầy đủ thông tin.
+ Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sỹ nhưng chưa có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang.
+ Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sĩ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mô liệt sĩ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ
* Trường hợp đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
- Xác nhận về việc thăm viếng mộ liệt sĩ của phòng Lao động TBXH nơi quản lý hoặc nơi có thông tin liệt sĩ hi sinh.
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp đề nghị cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ:  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS)
- Tiền hỗ trợ đi thăm viếng mộ liệt sĩ.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ ( Mẫu số 11- MLS).
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe,cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình nghi công liệt sĩ chuyển hài cốt liệt sĩ.
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH
 
 
File đính kèm:Mau so 13 Tham mo LS.docx(14624kb)
Các thủ tục hành chính khác

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa