Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
449
Hôm qua:
1492
Tuần này:
1941
Tháng này:
31919
Tất cả:
854549

Thủ tục hành chính

Giải thể Trung tâm Công tác xã hội công lập
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TTHC  LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa)
Tên thủ tục hành chính: Giải thể Trung tâm Công tác xã hội công lập
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể Trung tâm xã hội lập hồ sơ theo quy định, gửi tới Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức
1. Địa điểm tiếp nhận:
Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ
a) Đối với cá nhân: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
- Hướng dẫn cá nhân để bổ sung, hoàn thiện theo quy định
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu .
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
-          Phòng NV có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy chế làm việc của cơ quan, theo quy định của PL. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng NV phải có VB thẩm định.
-          Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng NV trình hồ sơ và VB thẩm định, CT UBND cấp huyện ra QĐ giải thể. Trường hợp không đồng ý việc thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan trình đề nghị giải thể biết rõ lí do.
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả:
Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơTrực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đề án giải thể Trung tâm CTXH .
- Tờ trình giải thể TTCTXH và dự thảo Quyết định giải thể; Đề án và tờ trình giải thể gồm những nội dung sau:
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc giải thể;
+ Phương án tổ chức và lộ trình triển khai hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Các VB của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.
+ Quy định trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm CTXH và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án giải thể và thời hạn xử lý.
- Các VB của CQ có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan( nếu có)
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 40 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện.
 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp Huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định giải thể Trung tâm  công tác xã hội công lập.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
10. Yêu cầu hoặc điều kiện :
Việc giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau:
-          Không còn chức năng, nhiệm vụ
-          Ba năm liên tiếp không hoàn thành NV hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập;
-          Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải tể đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư Liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập.
 
 CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không
MẪU KẾT QUẢ TỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH : Không
 
 
File đính kèm:Giải thể Trung tâm Công tác xã hội công lập.doc(51200kb)
Các thủ tục hành chính khác

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa