Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
691
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8638
Tháng này:
43876
Tất cả:
1042225

Thủ tục hành chính

Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
Ban hành kèm theo Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa
 
Tên thủ tục hành chính: Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 
Người có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ: Không
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Cơ quan chuyên môn của UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh lựa chọn, lập hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật gửi Phòng Tư pháp.
- Phòng Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: 
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Công văn đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan tổ chức
- Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 01
 b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật
8. Phí, lệ phí: Không
9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật theo mẫu 01 Thông tư số 21/2013/TT- BTP ngày 18/12/2013.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;
- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục ;
- Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.         
CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có.
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không 
File đính kèm:Công nhận báo cáo viên pháp luật.doc(52224kb)
Các thủ tục hành chính khác