Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
649
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8596
Tháng này:
43834
Tất cả:
1042183

Thủ tục hành chính

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải cấp huyện
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải cấp huyện
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Hòa giải ở cơ sở
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 
Hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ: Không
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Trong trường hợp hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp xã nơi đã ra quyết định công nhận hòa giải viên.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, UBND cấp xã nơi đã ra quyết định công nhận hòa giải viên xem xét, có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, ra quyết định hỗ trợ, trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc chi tiền hỗ trợ.
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: 
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị hỗ trợ của hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên trong Trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng có xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc trưởng ban công tác mặt trận trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại là tổ trưởng tổ hòa giải. Giấy đề nghị hỗ trợ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người yêu cầu hỗ trợ; lý do yêu cầu hỗ trợ.
- Biên bản xác nhận tình trạng của hòa giải viên bị tai nạn có xác nhận của UBND cấp xã nơi xảy ra tai nạn hoặc cơ quan công an nơi xảy ra tai nạn (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp).
- Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp).
- Văn bản, giấy tờ hợp lệ về thu nhập thực tế theo tiền lương, tiền công hằng tháng của người bị tai nạn có xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận thu nhập bị mất hoặc giảm sút (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp), bao gồm: Hợp đồng lao động, quyết định nâng lương của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động hoặc bản kê có thu nhập thực tế hợp pháp khác (nếu có).
- Giấy chứng tử trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp).
 b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
- Thời hạnUBND cấp xã xem xét, đề nghị UBND cấp huyện giải quyết hồ sơ : 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Thời hạn Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét quyết định hỗ trợ: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Thời hạn UBND cấp xã chi tiền hỗ trợ: 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hỗ trợ.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ
8. Phí, lệ phí: Không
9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định
10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013;
- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở ;
CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Chưa quy định.
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không 
File đính kèm:29- Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe%2c tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.doc(45056kb)
Các thủ tục hành chính khác